Notice

Kontakt

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA

Name Position Phone Suburb State Country
Jasmin Hodžić Sekretar Općine +387 30 795 607
Elvedin Sijah Inspektor za komunalne poslove i zaštitu okoline +387 30 793 742; +387 30 790 324
Ivanka Zirdum Inspektor za građenje, urbanizam i lokalne puteve +387 30 793 742; +387 30 790 324