Notice

Vijesti

JAVNI OGLAS ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA LICA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE NOVI TRAVNIK U 2011. GODINI

Na temelju članka 17. Odluke o javnim priznanjima Općine Novi Travnik („Službeni glasnik Općine Novi Travnik“ broj: 6/05) Povjerenstvo za dodijelu nagrada i priznanja Općine Novi Travnik raspisuje

JAVNI OGLAS

za podnošenje prijedloga lica za dodjelu Javnih priznanja

Općine Novi Travnik u 2011. godini

I Raspisivanje Javnog oglasa

Raspisuje se javni oglas za podnošenje prijedloga pravnih i fizičkih lica kojima će se dodjeljivati javna priznanja Općine Novi Travnik u 2011. godini.

 

II Javna priznanja Općine Novi Travnik:

Javna priznanja Općine Novi Travnik, koja će se dodjeljivati u 2011. godini sukladno Odluci o javnim priznanjima su:

- Plaketa Općine Novi Travnik

- Pohvala Općine Novi Travnik

 

„Plaketa Općine Novi Travnik“ dodjeljuje se građanima Novog Travnika i drugim osobama, udruženjima građana, mjesnim zajednicama, ustanovama, gospodarskim društvima i drugim pravnim subjektima povodom njihovih jubileja, za uspjehe u poslovanju i radu, zasluge za razvoj općine Novi travnik, unapređenje kvalitete življenja, te afirmacije Novog Travnika i jačanju njegovog ugleda u državi i svijetu

„Pohvala Općine Novi Travnik“ dodjeljuje se građanima Novog Travnika i drugim osobama koje rade na području Općine Novi Travnik, udruženjima građana, gospodarskim društvima, ustanovama i drugim subjektima povodom Dana Općine Novi Travnik ili drugih godišnjica za trajniju općepriznatu djelatnost kojom su znatno doprinijeli prepoznatljivosti, razvoju i afirmaciji Novog Travnika.

 

III Kriteriji za dodjelu priznanja

 

Kriteriji za dodjelu priznanja su:

- najbolji rezultati postignuti u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području rada,

- objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana postignuta ili nagrađena ostvarenja i rezultati,

- uživanje ugleda stručnjaka i djelatnika iz određene oblasti, odnosno uspješno gospodarsko društvo, ustanova, udruženje građana ili drugi pravni subjekt.

 

IV Pravo i uvjeti predlaganja

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja imaju građani, udruženja građana, viječnici Općinskog vijeća Novi Travnik, načelnik Općine Novi Travnik, tijela mjesnih zajednica, ustanove, gospodarska društva, strukovne organizacije, vjerske zajednice i drugi pravni subjekti.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se u pismenom obliku i moraju sadržavati:

  1. ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziva gospodarskog društva ili ustanove,
  2. vrstu priznanja za koju se predlaže
  3. raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja

V Rok za dostavu prijedloga

Natječaj će biti otvoren od 01.04. – 30.04.2011. godine.

Prijedloge dostaviti u zatvorenim kovertama neposredno na protokol Općine Novi Travnik – Šalter sala ili putem pošte na adresu: Općina Novi Travnik, Općinsko vijeće – Povjerenstvo za dodijelu nagrada i priznanja, Kralja Tvrtka bb Novi Travnik sa naznakom „Za javni oglas za dodjelu nagrada i priznanja Općine Novi Travnik“

Nepotpuni, neblagovremeni i prijedlozi koji budu podneseni od neovlaštenih podnositelja neće se uzimati u razmatranje 

Predsjednik Povjerenstva za

dodjelu nagrada i priznanja

Sonja Nikolić Jurišić

 

 

Ovdje možete preuzeti kompletan tekst oglasa.