Notice

Vijesti

NAJAVA 12. (DVANAESTE) REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK

Sjednica će se održati u ČETVRTAK 18.10.2018. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u 10.00 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R  E  D

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta Trezora Općine Novi Travnik za razdoblje 01.01.– 30.06.2018. godine  (Izvještaj o izvršenju budžeta za razdoblje I – VI 2018. godine u prilogu),
 2. Prijedlog Rješenja o preuzimanju neizgrađenog  građevinskog zemljišta od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK na Općinu Novi Travnik (izletište Pavlovica),
 3. Prijedlog Rješenja o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK na Općinu Novi Travnik,
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama,
 5. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi i izmjene i dopune Urbanističkog projekta Autobusne stanice/kolodvora u Novom Travniku,
 6. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu Ivi Miličeviću iz Novog Travnika,
 7. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu Dragi Dragiću iz Novog Travnika,
 8. Prijedlog Rješenja o preuzimanju građevinskog zemljišta od ranijih vlasnika i posjednika na Općinu Novi Travnik (kružni tok),
 9. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju općeg inetresa za rekonstrukciju regionalnog puta R-439 Novi Travnik – Gornji Vakuf - Uskoplje, dionica Opara,
 10. Odluka o utvrđivanju prestanka mandata članu Savjeta Mjesne zajednice Šenkovići,
 11. Odluka o dodjeli mandata članu Savjeta Mjesne zajednice Šenkovići,
 12. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu,
 13. Prijedlog Odluke o usvajanju liste projekata kandidiranih za javno-privatno partnerstvo,
 14. Prijedlog Zaključka o upućivanju na javnu raspravu zahtjeva društva „Stub“ doo Bihać za davanje prethodne saglasnosti za pokretanje postupka dodjele koncesije,
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama statuta JU Edukacijsko rehabilitacijski centar „Duga“ Novi Travnik,
 16. Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije  Novi Travnik,
 17. Predlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka po javnom oglasu za imenovanje člana Općinske izborne komisije Novi Travnik,
 18. Informacija o realizovanim projektima kapitalnih ulaganja.

                             

PREDSJEDAVAJUĆI

OPĆINSKOG VIJEĆA

Fabo Stanić