Vijesti

NAJAVA 15. (PETNAESTE) REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK

Published on Friday, 11 January 2019 14:40

Sjednica će se održati u ČETVRTAK 17.01.2019. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u 10.00 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R  E  D

  1. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Novi Travnik za 2019 godinu;
  2. Prijedlog Odluke o općinskim komunalnim taksama;
  3. Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti za pokretanje postupka dodjele koncesije firmi Stub d.o.o. Bihać, za geološka istraživanja i eksploataciju kamena - mermernog krečnjaka;
  4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na potpisivanje Sporazuma o međuopćinskoj saradnji u oblasti zbrinjavanja otpada;
  5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim naknadama;
  6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina;
  7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za žalbe;

PREDSJEDAVAJUĆI

OPĆINSKOG VIJEĆA

Fabo Stanić