Notice

Vijesti

Sanirat će se dio šteta nastalih u proljetnim poplavama 2019. godine

Općina Novi Travnik  sa odabranim izvođačima potpisala  je ugovore o izvođenju radova  na sanaciji šteta od poplava..

Poduzeće „Doboj putevi“ doo Doboj Jug radit  će na sanaciji  lokalnog puta prema naselju Šenkovići dok će novotravničko poduzeće „Građevinar“doo sanaciju vršiti na tri lokacije i to:

  • sanacija dijela lokalnog puta prema naselju Budušići,
  • sanacija lokalnog puta prema  naselju Čakići
  • sanacija dijela lokalnog puta prema naselju Krnjića potok.

Realizacijom ugovorenih poslova u  Mjesnim zajednicama  Šenkovići, Pribilovići i Vodovod bit će  sanirane štete nastale u proljetnim   bujičnim poplavama 2019. godine načinjene na putnim komunikacijama a kako bi se pred dolazeće kiše i snijeg  spriječile  eventualne poplave na prostoru općine Novi Travnik radi se i  na čišćenju vodotoka i korita rijeka.