Notice

Vijesti

Obavijest Doma zdravlja Novi Travnik

Svjetski dan borbe protiv šećerne bolesti/dijabetesa obilježava se po preporuci Međunarodne dijabetološke federacije, svake godine 14.studenog/novembra.

Tema obilježavanja za 2018. i 2019.godinu je "Obitelj/porodica i dijabetes".

Prema podatcima Svjetske zdravstvene organizacije danas u svijetu ima više od 425 milijuna ljudi oboljelih od šećerne bolesti. Većina oboljelih, boluje od šećerne bolesti tipa 2 koja se u 80 % slučajeva može spriječiti promjenom životnih navika.

Preporučene aktivnosti usmjerene su na obitelj/porodicu koju je potrebno educirati i potaknuti na vođenje zdravih stilova života, prije svega zdrave prehrane, tjelesnih aktivnosti i otklanjanje štetnih navika.

Dom zdravlja Novi Travnik će 14.11.2019.godine u prostorijama Doma zdravlja u vremenu od 9,00-11,00 sati provoditi slijedeće aktivnosti:

-    zainteresiranim građanima kontrolirati razinu šećera u krvi,

-    mjeriti krvni tlak,

-   dijeliti stručne savjete uz promidžbeni materijal o važnosti educiranja u liječenju oboljelih od šećerne bolesti

Istoga dana održati će se stručno predavanje u 13,00 sati, u Domu zdravlja na temu: Dijabetes- bolest modernog doba, predavač Selim Grizić, medicinski tehničar.