Notice

Vijesti

Saopštenje za medije - izvod iz intervjua načelnika Općine Novi Travnik g. Refika Lende

Ključni ciljevi lokalnog ekonomskog razvoja na prostoru općine Novi Travnik  mogu se formulirati iz generalnog cilja blagostanja ljudi putem podizanja kvaliteta života kroz veće zapošljavanje i osiguranje boljih radnih mjesta za građane, podizanje kvaliteta javnih servisa, okolinsku održivost prirodne sredine u kojoj žive, veću participaciju u demokratskom odlučivanju i veću sigurnost u fizičkom smislu i u smislu zaštite od korupcije, organiziranog kriminala i svih oblika ugrožavanja njihovih ljudskih individualnih i kolektivnih prava. Iz  generalnog cilja blagostanja mogu se izdvojiti neki od  ključnih ciljeva ekonomskog razvoja na općini i to:

  1. Otvaranje novih radnih mjesta za rast produktivnog zapošljavanja na području općine sa kvalitetnijim radnim mjestima
  2. Privlačenju investitora za projekte na području općine
  3. Kreiranje i unapređenje institucionalnog kapaciteta za upravljanje razvojem na području opć

Na tragu  takvih ciljeva i  strateških pravaca razvoja općine Novi Travnik  jedinica lokalne samouprave, u koordinaciji zajedničkih aktivnosti izvršne i zakonodavne vlasti, opredijelila se u narednom periodu jačati  privredne kapacitete kroz podršku potencijalnim investitorima i  uspostavu  industrijsko- uslužne zone „Neobarje“.

Kompletan tekst izvoda iz intervjua načelnika Općine Novi Travnik g. Refika Lende možete pogledati ovdje.