Notice

Vijesti

OBAVIJEST ZA GRAĐANSTVO - 11.04.2013.

Obavještavamo građane Općine Novi Travnik da je načelnik  Općine Novi Travnik   Refik Lendo  Rješenjem  broj :01-23-10-97/13 od  27.03.2013. godine imenovao Komisiju za utvrđivanje stanja raspoloživih stanova, poslovnih prostora i podruma na području Novog Travnika .

 

Za predsjednika Komisije  imenovan je Alija Tolja a za članove Silva Sikirić, Jasna Brkić i Stipo Jelušić.

Zadatak Komisije je da izvrši analizu stanja raspoloživih stanova, poslovnih prostora i podruma na  području Novog Travnika  te da utvrdi:

-       stanove koje koriste privremeni i bespravni korisnici,

-       privatizirane stanove čiji vlasnici ne koriste te stanove,

-       pravni osnov sticanja prava vlasništva na stanovima,

-       stanove koji nisu obuhvaćeni raspodjelom a kojima raspolaže općina Novi Travnik,

-       numeraciju zgrada, ulaza i stanova,

-       podrume u vlasništvu fizičkih lica i njihovu površinu,

-       bespravno zauzete podrume,

-       podrume u vlasništvu općine,

-       poslovne prostore u vlasništvu fizičkih i pravnih lica i pravni osnov za sticanje prava vlasništva,

-       poslovne prostore u vlasništvu općine,

-       bespravno zauzete poslovne prostore.

Članovi Komisije ovlašteni su da od građana zatraže na uvid dokumentaciju  na  osnovu  koje će utvrditi činjenice. Dobivene podatke smiju koristiti  isključivo  u svrhu utvrđivanja činjenica o statusu stanova, podruma i poslovnih prostora.

Molimo građane Novog Travnika da  članovima Komisije pruže svu neophodnu pomoć u njihovom radu kako bi dobivene zadatke realizirali na korist i zadovoljstvo zajednice u cjelini.

 

                                                                                                                                  OPĆINA NOVI TRAVNIK