Prezime i ime: Lendo Refik


Rođen: 26.01.1956.


Mjesto rođenja: Bistro - Novi Travnik


Ime oca i majke: Alija i Tenzila


Bračno stanje: Oženjen - supruga Aida


Djeca: Senad, Selena i Kemal


Obrazovanje: Vojna akademija - VSS


Zanimanje: General u penziji


Pol. angažiranje: SDA


 

Moja vizija, platforma i plan ima samo jedan cilj:

DA GRAĐANIMA NOVOG TRAVNIKA BUDE BOLJE.

 

 

Kao načelnik Općine i sudionik političkih zbivanja zastupam poznatu tezu da je

"SVAKA VLAST DOBRA ONOLIKO KOLIKO GRAĐANI BUDU IMALI KORISTI OD TE VLASTI".

U okviru tih principa moja obaveza je:

Pored ostalog, moja obaveza je da se zalažem za:

Moja posebna opredjeljenja, zadatke i ciljeve u narednom periodu definisao sam prema:

Informisanje javnosti, transparentan rad i uspješna komunikacija između načelnika Općine i građana osnovne su pretpostavke mog rada i kontinuiranog razvoja kvaliteta života.

 

Refik Lendo