Notice

Vijesti

KONAČNE LISTE OPĆINSKIH INSTRUKTORA I POPISIVAČA

1. Kandidati koji su izabrani za instruktažu nalaze se na Konačnoj listi i obavezni su da u periodu od 29. do 30.avgusta /kolovoza Popisnoj komisiji/povjerenstvu općine podnesu neovjerene kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid orginalnih dokumenata): Ličnu/Osobnu kartu, Diplomu o završenoj školi, Uvjerenje od zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuje nezaposlenost); Indeks (za studente); Dokaz da je kandidat bio borac/branitelj, invalid rata, civilna žrtva rata, član poginulog borca/branitelja.

Dokumentacija se donosi u zgradu Policije (mjesto podnošenja prijave) od 9:00-15:00h.

2. Instruktaža za općinske instruktore održat će se u period od 06. do 10.09., a za popisivače od 16. do 20.09. Popisna komisija/povjerenstvo će obavijestiti kandidate o mjestu održavanja instruktaže .

3. Kandidat je obavezan da na instruktažu donese broj tekućeg računa (aktivnog) i naziv banke kod koje je račun otvoren.

Konačnu listu općinskih instruktora možete pogledati ovdje.

Konačnu listu općinskih popisivača možete pogledati ovdje.