Notice

Najava trinaeste redovite sjednice Općinskog vijeća

Sjednica će se održati u četvrtak, 06.02.2014. godine, u sali Centra za socijalni rad Novi Travnik, sa početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R  E  D 

  1. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Novi Travnik za 2014. godinu,
  2. Prijedlog Rješenja o dodjeli zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje  Medžlisu Islamske zajednice Novi Travnik;
  3. Prijedlog Rješenja o dodjeli zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje  Martinu Banoviću iz Novog Travnika;
  4. Prijedlog Rješenja o dodjeli zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje poduzeću „Trgoten“ d.o.o. Travnik;
  5. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Handžić Zlatka iz Novog Travnika;
  6. Prijedlog Odluke o pristupanju izrade izmjene i dopune Regulacionog plana Industrijsko-uslužne zone „Neobarje“ Novi Travnik.
  7. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje, radi izgradnje objekta Srednje škole u Novom Travniku.
  8. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana UO JU „Dječji vrtić“ Novi Travnik;
  9. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana UO JU „Dječji vrtić“ Novi Travnik;