Notice

Vijesti

OBAVIJEST ZA GRAĐANSTVO - 04.02.2014

NAREDNIH DANA ĆE SE IZVRŠITI DERATIZACIJA PODRUMA STAMBENIH ZGRADA OD STRANE FIRME SANITACIJA D.O.O. SARAJEVO.

MOLE SE GRAĐANI DA IZVRŠE ČIŠĆENJE SVOJIH PODRUMA I DOZVOLE IZVOĐAČU DA IZVRŠI DERATIZACIJU.

CIVILNA ZAŠTITA NOVI TRAVNIK