Vijesti

14. (ČETRNAESTA) REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK

Published on Friday, 14 March 2014 09:39

Na osnovu člana 50. Poslovnika Općinskog vijeća Novi Travnik («Službeni glasnik Općine Novi Travnik», broj: 1/09) sazivam

14. (ČETRNAESTU) REDOVNU SJEDNICU

OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK

Sjednica će se održati u ČETVRTAK 20.03.2014. godine u sali Centra za socijalni rad Novi Travnik sa početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R  E  D

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o izvršenju budžeta i o realizaciji kapitalnih potpora i izdataka trezora Općine Novi Travnik za razdoblje 1.1.-31.12.2013. godine;
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o utrošku sredstava za lokalne puteve u 2013. godini;
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju programa ušteda u 2014. godini;
 4. Izvještaj o radu za 2013 i program rada za 2014. godinu Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Novi Travnik
  1. Prijedlog Odluke o prihvatanju izvještaja o radu Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Novi Travnik za 2013.godinu
  2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na program rada Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Novi Travnik za 2014. godinu;
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Travnik za    2013. godinu;
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m² (metra kvadratnog) korisne stambene površine na području Općine Novi Travnik u 2013. godini
 7. Prijedlog  Rješenja o dopuni Rješenja o dodjeli zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi građenja Islamskog centra Novi Travnik Medžilisu Islamske zajednice Novi Travnik
 8. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o dodjeli zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi građenja Župi Presvetog Trojstva Novi Travnik 
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o utvrđivanju visine komunalnih naknada;
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom redu;
 11. Prijedlog Odluke o dopuni odluke o zaštiti izvorišta za piće „Dusina”;
 12. Prijedlog Odluke o dopuni odluke o zaštiti izvorišta za piće „Lupežovac”;
 13. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o zaštiti izvorišta za piće „Dalečko vrelo”;
 14. Prijedlog Odluke o dopuni odluke o zaštiti izvorišta za piće „Oparac”;
 15. Prijedlog Odluke o dopuni odluke o zaštiti izvorišta za piće „Jaglinac”;
 16. Prijedlog Odluke o prihvatanju inicijative za osnivanje Mjesne zajednice Rastovci;
 17. Informacija o radu Biroa – Ispostave Novi Travnik za period 01.01. do 31.12.2013.god;
 18. Prijedlog Zaključka o pokretanju inicijative za reviziju izvršene privatizacije na području općine Novi Travnik

 

PREDSJEDAVAJUĆI

OPĆINSKOG VIJEĆA

Slavko Marin