Notice

Vijesti

NAJAVA 15. (PETNAESTE) REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK

Na osnovu člana 50. Poslovnika Općinskog vijeća Novi Travnik («Službeni glasnik Općine Novi Travnik», broj: 1/09) predsjedatelj Općinskog vijeća  Novi Travnik g. Slavko Marin sazvao je 15. Redovitu sjednicu  Općinskog vijeća, koja će se održati u  četvrtak, 24.04.2014. godine u sali Općine Novi Travnik ,sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R  E  D

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju prostorne osnove Prostornog plana Općine Novi Travnik – izmjene i dopune.
 2. Prijedlog Odluke o postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Novi Travnik;
 3. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Delić Šerifa iz Novog Travnika;
 4. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Mulić Semira i Mulić Aidu iz Novog Travnika;
 5. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Zorana Matoševića iz Novog Travnika;
 6. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Marka Djaka iz Novog Travnika;
 7. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Katu Buzić iz Novog Travnika;
 8. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Tolju Nedžadu iz Novog Travnika;
 9. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Tatar Đemku iz Novog Travnika;
 10. Prijedlog Rješenja o dodjeli zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje „Srednjoj školi Novi Travnik“ iz Novog Travnika;
 11. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju visine komunalnih pristojbi;
 12. Prijedlog Odluke o isknjiženju (otpisu) obaveze;
 13. Prijedlog Odluke o osnivanju MZ Rastovci;
 14. Izvještaj o radu za 2013 i plan rada za 2014. godinu JU Centar za socijalni rad Novi Travnik

      a) Prijedlog Odluke o prihvatanju izvještaja JU Centar za socijalni rad Novi Travnik za 2013. godinu

      b) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na program rada za 2014. godinu JU Centar za socijalni rad Novi Travnik

     15. Izvještaj o radu za 2013 i plan rada za 2014. godinu JU Dom zdravlja Novi Travnik

      a) Prijedlog Odluke o prihvatanju izvještaja JU Dom zdravlja Novi Travnik za 2013. godinu

      b) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na program rada za 2014. godinu JU Dom zdravlja Novi Travnik

16. Izvještaj o radu za 2013 i plan rada za 2014. godinu JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar „Duga Novi Travnik

      a) Prijedlog Odluke o prihvatanju izvještaja JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar „Duga“  Novi Travnik za 2013. godinu

      b) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na program rada za 2014. godinu JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar „Duga“ Novi Travnik

17. Izvještaj o radu za 2013 i plan rada za 2014. godinu JU „Dječiji vrtić“ Novi Travnik

      a) Prijedlog Odluke o prihvatanju izvještaja JU „Dječiji vrtić“ Novi Travnik za 2013. godinu

      b) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na program rada za 2014. Godinu JU„Dječiji vrtić“ Novi Travnik

        18. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg plana i programa održavanja i rekonstrukcije lokalnih putova na području Općine Novi Travnik u 2014. god;