Notice

Vijesti

17.(SEDAMNAESTA) REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK

Sjednica će se održati u ČETVRTAK 17.07.2014. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R  E  D

 1. Nacrt Zakona o upotrebi znakovnog jezika u SBK – Javna rasprava
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju  proračuna Općine Novi Travnik za 2014. god.
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju budžetskog kalendara za izradu i donošenje budžeta za 2015.godinu i okvirnog trogodišnjeg budžeta za period 2015-2017.godina.
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradama na području Općine Novi Travnik,
 5. Prijedlog Odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na području Općine Novi Travnik,
 6. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Nacrta Regulacionog plana „Međuvode“ – izmjene i dopune, i upućivanje na javni raspravu;
 7. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Sarajlić Selima iz Novog Travnika;
 8. Prijedlog Rješenja o preuzimanju zemljišta iz vlasništva i posjeda od Smajić Ise iz Opare, Novi Travnik.
 9. Informacija o stanju sistema informisanja na području Općine Novi Travnik sa prijedlogom mjera,
 10. Prijedlog Odluke o potvrđivanju rezultata izbora za Savjet Mjesne zajednice Rastovci,
 11. Izvještaj Komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća,
 12. Prijedlog Odluke o imenovanju savjeta za bezbijednost saobračaja u lokalnom cesatovnom saobračaju, izgradnji i održavanju lokalnih puteva,
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za žalbe,
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izradu izmjene Sporazuma sa Unis Energetikom doo Sarajevo i izmjene Odluke o komunalnom redu
 15. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju UO JU Dom zdravlja Novi Travnik,
 16. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Člana UO JU Dječiji vrtić Novi Travnik,
 17. Informacija o provođenju Zakona o vraćanju dodjeli i prodaji stanova u Općini Novi Travnik.