Vijesti

Jedinstveni matični registar Federacije Bosne i Hercegovine u funkciji

Published on Friday, 11 July 2014 14:05

Jedinstveni  matični registar Federacije Bosne i Hercegovine  u operativnoj je funkciji od 30.06.2014. godine, čime su se stekli uvjeti za izdavanje izvoda i uvjerenja za građane koji su upisani u matične knjige u Federacije Bosne i Hercegovine.

Općina Novi Travnik osigurala je tehnički pristup Jedinstvenom   Matičnom registru FBiH.

 Da podsjetimo, novim Zakonom o matičnim knjigama u Federaciji BiH određene su nove nadležnosti jedinica lokalne samouprave. To su poslovi za koje su po ranijim propisima bili nadležni kantonalni i federalni MUP-ovi (upravni postupci za ispravku podataka u matičnim knjigama; naknadni upisi u matične knjige i sl. ).

U matičnom uredu Novi Travnik  i mjesnim uredima Opara i Vodovod od juna/lipnja  mjeseca 2013. god. počelo se sa vođenjem novih matičnih knjiga i izdavanjem novih obrazaca izvoda iz matičnih knjiga.

Počevši od jula/srpnja mjeseca 2014. godine, nakon što je završena testna faza rada Jedinstvenog centralnog matičnog registra Federacije BIH koja je provedena u periodu 12.05.do 30.06. od strane Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave  izvršene su  sve neophodne pripreme i provjere  u Jedinstvenom centralnom matičnom registru.

Općina Novi Travnik ima tehničke uvjete da ispuni zakonsku obavezu  izdavanja izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga građanima koji su upisani u matične knjige u Federaciji Bosne i Hercegovine , bez obzira na mjesto prebivališta .

Izvodi i uvjerenja se mogu izdavati samo na osnovu verificiranih upisa u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana.

Uvođenje Jedinstvenog centralnog matičnog registra, kao elektronske baze koja sadrži podatke iz svih matičnih knjiga koje se vode u Federaciji BiH  omogućava njihovu razmjenu i  predstavlja istinsku i temeljnu reformu u oblasti rada sa podacima iz matičnih knjiga .

Želimo informirati građane Općine Novi Travnik da je podacima iz Jedinstvenog centralnog matičnog registra moguće pristupati u Matičnom uredu Novi Travnik a ista procedura uskoro će biti uvedena i u mjesnim uredima Vodovod i Opara.