Notice

Vijesti

Održana prezentacija završene Studije izvodljivosti za Industrijsku zonu Neobarje

Dana 23.10.2014.g u općini Novi Travnik održan je sastank Tima EUSESBI, kojeg je predvodio gospodin William Lewis, sa Načelnikom općine, pomoćnicima načelnika i članovima projektnog tima za Industrijsko-uslužnu zonu Neobarje.

Cilj sastanka bio je prezentacija završene Studije izvodljivosti za Industrijsku zonu Neobarje. Nakon završene prezentacije gospodin W. Lewis uručio je načelniku općine Novi Travnik gospodinu Refiku Lendi, dva primjerka Studije izvodljivosti za Industrijsku zonu Neobarje.

Ovim činom finaliziran je projekat EUSESBI u kojem je općina Novi Travnik učestvovala kao jedna od 10 odabranih općina iz BiH, i koji je imao za cilj izradu Studije izvodljivosti koja se finansira iz sredstava IPA sa ciljem unaprijeđenja poduzetništva i razvoja malih i srednjih preduzeća.

Ova studija predstavlja strateški dokument koji je sačinjen prema pravilima međunarodnih finansijskih institucija, koje su buduća adresa za apliciranje s ciljem obezbjeđenja grant sredstava za finansiranje projekta Industrijsko-uslužne zone Neobarje.