Notice

Vijesti

Održana ceremonija promocije postignutih rezultata projekata mladih podržanih u 2014. godini

 

Danas je u sali Općine Novi Travnik održana je ceremonija promocije postignutih rezultata 8 projekata mladih podržanih u 2014. godini.

Omladinska banka Novi Travnik u 2014. godini podržala je 9 projekata mladih, od kojih je 8 uspješno realizovano u periodu od jula do oktobra mjeseca na području općine Novi Travnik. Ukupna vrijednost 8 realizovanih projekata iznosi 32.082 KM, od čega iz fonda Omladinske banke Novi Travnik je obezbijedeno 13.740 KM, a neformalne grupe mladih su obezbijedile ukupno 18.342 KM kroz mobilizaciju lokalnih resursa od institucija, preduzeća i građana.

U realizaciji ovih projekata učestvovalo je ukupno 67 volontera koji su doprinijeli sa 1.235 volonterskih sati, a ukupan broj korisnika ovih projekata je oko 1.733.

Program Omladinske banke BiH ima za cilj da poveća učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka te pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima neformalnih grupa mladih.

U 2014. godini, program Omladinske banke, Fondacija Mozaik razvijala je u partnerstvu sa 31 opštinom/općinom uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Promocijom rezultata Omladinska banka Novi Travnik pridružuje se rezultatima porodice Omladinskih banaka u okviru kojih se realizovao preko 300 projekata mladih, odobrenih od 31 Omladinske banke (Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Brod, Bugojno, Cazin, Doboj-Jug, Goražde, Gornji Vakuf-Uskoplje, Kladanj, Konjic, Kotor Varoš, Kozarska Dubica, Lopare, Modrica, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Novi Travnik, Odžak, Pelagićevo, Petrovo, Prozor-Rama, Srbac, Šekovići, Šipovo, Tešanj, Usora, Vukosavlje, Zavidovići, Zvornik, Žepče i Živinice) ukupne vrijednosti preko 1.000.000 KM. Sredstva za realizaciju projekata obezbijedili su Fondacija Mozaik iz sredstava donatora, partnerske opštine/općine i mladi u zajednicama kroz mobilizaciju lokalnih resursa.

Omladinskim bankama upravljaju odbori sastavljeni od deset članova, mladi od 15 do 30 godina, izabrani na javnom pozivu i edukovani da vode program malih grantova koji direktno podržavaju jačanje povjerenja i saradnju mladih, te njihove projekte većinom u ruralnim sredinama.

U periodu od 2008. do 2014. godine, mladi u 27 opština i općina su realizovali 965 projekata čija je ukupna vrijednost 3.518.040 KM. Sredstva za realizaciju projekata obezbijedili su Fondacija Mozaik iz sredstava donatora, partnerske opštine i općine, te lokalna zajednica kroz mobilizaciju lokalnih resursa. Svi projekti realizovani su zahvaljujući radu 12.847 volontera koji su uložili 234.322 volonterskih kako bi doprinijeli poboljšanju društvenog i ekonomskog života u svojim zajednicama. Čak 18.082 osobe imalo je koristi od realizacije ovih projekata.