Notice

Vijesti

Usvojena Strategija razvitka općine Novi Travnik 2014-2020

Uz prisustvo  16 vijećnika ( od ukupno 23, koliko čini Vijeće) održana je 19. redovita sjednica Općinskog vijeća Novi Travnik, u četvrtak 27.11.2014. godine.

Po utvrđivanju  dnevnoga reda uslijedila je rasprava o  detaljima izvršenja proračuna  za prvih devet mjeseci 2014. godine a nakon  usmeno prezentiranog izvješća  od strane  pomoćnika načelnika za proračun i financije Blaguna Lovrinović.

Pozitivan stav o izvješću   dalo je i povjerenstvo Općinskog vijeća za ekonomska pitanja te je OV  donijelo  Odluku o  usvajanju izvješća o izvršenju  proračuna i o realizaciji kapitalnih potpora i izdataka iz  Riznice Općine Novi Travnik  za razdoblje 1.1.2014. do  30.09.2014. godine.

 Općinsko vijeće Novi Travnik donijelo je Zaključak  o upućivanju Nacrta proračuna Općine Novi Travnik za 2015. godinu na javnu raspravu. Rok za podnošenje amandmana, u pisanoj formi, je 12. prosinac/decembar 2014. godine. O terminima održavanja  javnih rasprava o Nacrtu proračuna za 2015. godinu građanstvo će biti pravovaljano informirano.

Predstavnici REZ agencije, kao nositelji izrade „Strategije  razvitka općine Novi Travnik 2014 – 2020“ prezentirali su  najbitnije aspekte rada pri izradi dokumenta kao i ključne  zaključke do kojih se došlo a koji će biti usmjerivači  daljnjeg razvoja Novog Travnika.

Svi vijećnici su prethodno uz radni materijal za sjednicu dobili  na CD-u snimljen  kompletan dokument  Strategije kako bi je mogli pregledati a time i ravnopravno sudjelovati  u raspravi o  pojedinostima navedenim u dokumentu.

„Strategija  razvitka općine Novi Travnik 2014 – 2020“ usvojena je na 19. redovitoj sjednici a uskoro će građanstvu biti u elektronskoj formi dostupna na zvaničnoj stranici Općine Novi Travnik.

Nakon kraće diskusije, četvrtu točku  o kojoj se trebalo odlučiti na 19. sjednici Općinskog vijeća, predlagač – načelnik Općine,  povukao je  sa dnevnog reda.