Notice

Vijesti

Potpisan ugovor o realizaciji projekta primarne selekcije ambalažnog otpada

U  zgradi Općine Novi Travnik potpisan je ugovor između „Ekopaka – Društva za postupanje sa ambalažnim otpadom“ d.o.o. Sarajevo, JKP „Vilenica-Čistoća“ i Općine Novi Travnik o realizaciji projekta “Uspostava i razvoj primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u Općini Novi Travnik”.

 Ugovorom su definirane obveze svih potpisnika a po nabavci i stavljanju u funkciju setova kontejnera bit će provedena  promocija uspostave sistema razdvojenog odlaganja ambalažnog otpada u naseljima, te edukacija učenika u školama i djece u vrtiću.

Ugovor je zaključen na period od pet (5) godina uz mogućnost njegovog produženja.

Više u video prilogu: