Notice

Vijesti

Z B O R G R A Đ A N A za izbor članova Savjeta i Nadzornog odbora Mjesne zajednice Bare

Pozivaju se građani Mjesne zajednice Bare da prisustvuju zboru građana za izbor članova Savjeta i Nadzornog odbora Mjesne zajednice Bare.

Zbor građana za izbor članova Savjeta i Nadzornog odbora Mjesne zajednice Bare će se održati 18.1.2015.godine (nedjelja) u prostorijama Mjesne zajednice Bare, sa početkom u 19.00 sati.

 Za zbor građana se predlaže slijedeći  

D n e v n i   r e d

Izbor članova za Savjet i Nadzorni odbor Mjesne zajednice Bare

a) predlaganje kandidata za članove Savjeta i Nadzornog odbora Mjesne zajednice,

b) utvrđivanje kandidatskih listi i

c) glasanje za kandidatske liste.

Pozivaju se građani Mjesne zajednice Bare da prisustvuju zboru građana u što većem broju, kako bi zbor građana mogao punovažno odlučivati. Zbor građana se održava kao jedinstven zbor Mjesne zajednice, a pravo sudjelovanja imaju birači sa prebivalištem na području Mjesne zajednice Bare.                                                                                                                                                                                      

PREDSJEDNIK SAVJETA  MJESNE ZAJEDNICE

Pintarić Slavko