Notice

Vijesti

Privrednici o reciklaži ambalažnog otpada

Na poziv načelnika Općine Novi Travnik, 09.06.2015. godine održan je sastanak  na temu„Uspostava Sistema za iskorištenje i reciklažu ambalažnog otpada u Općini Novi Travnik“

Sastanku su prisustvovali predstavnici Općine Novi Travnik, poduzeća Ekopak (prvi ovlašteni operater sistema za iskorištenje i reciklažu ambalažnog otpada u BiH) i  predstavnici 7 privrednih subjekata s prostora općine Novi Travnik.

Predstavnici  Ekopak-a prezentirali su projekt zbrinjavanja ambalažnog otpada u svjetlu Ugovora o poslovnoj suradnji između Općine Novi Travnik i  Ekopak-a kao i zakonskim odredbama  vezanim za reciklažu ambalažnog otpada.

Kroz diskusiju koja se nakon prezentacije razvila, predstavnici privrednog sektora imali su priliku dobiti odgovore  na brojna pitanja od interesa za poduzeća koja zastupaju.