Notice

Vijesti

Potpisani partnerski ugovori na Programu Lokaliziranje gendera u FBIH

Potpisani partn...
Potpisani partnerski ugovori na Programu Lokaliziranje gendera u  FBIH Potpisani partnerski ugovori na Programu Lokaliziranje gendera u  FBIH

U Sarajevu je 15.9.2011. godine održana ceremonija potpisivanja partnerskih ugovora na Programu Lokaliziranje gendera u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ugovori su potpisani između Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine, Holandske organizacije za razvoj (SNV) i sedam, na osnovu transparenthih kriterija, odabranih općina (Doboj Jug, Novi Grad Sarajevo, Novi Travnik, Orašje, Sanski Most, Sapna i Žepče).

Na ceremoniji su prezentirani razlozi za pokretanje Programa, njegovi ciljevi, očekivani rezultati i glavne aktivnosti. Program Lokaliziranje gendera u Federaciji Bosne i Hercegovine (LGFBiH) ima za cilj stvoriti povoljno okruženje za jačanje kapaciteta žena u odabranim općinama u Federaciji Bosne i Hercegovine, a radi osiguravanja većeg nivoa političke i ekonomske moći za ostvarivanje prava zagarantiranih domaćim i međunarodnim zakonima. Sa aspekta ekonomskog osnaživanja žena, primarni fokus će biti na sektoru poljoprivrede, kao jednom od razvojnih potencijala BiH. Program će, pored ostalog, podržati izradu akcionih planova za osnaživanje žena i implementaciju prioritetnih projekata i mjera na lokalnom nivou.


Ravnateljica Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine Ana Vuković je u svom uvodnom obraćanju naglasila da se „Program implementira u skladu sa Gender akcionim planom koji predstavlja nacionalnu strategiju za ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini a također je i u skladu sa Preporukama UN CEDAW komiteta, koje se odnose na poboljšanje položaja žena na tržištu rada, podršku ženskom poduzetništvu, uvođenju gender odgovornih proračuna te borbi protiv nasilja na osnovu spola“.

Direktorica SNV-a BiH Šemsa Alić je posebno istakla činjenicu da će „koristi od Programa imati i žene i muškarci u odabranim jedinicama lokalne samouprave, jer će Program podržati projekte koji vode novom zapošljavanju“.

Program Lokaliziranje gendera u Federaciji Bosne i Hercegovine se provodi uz finansijsku podršku Fonda za ravnopravnost spolova pri UN WOMEN i trajat će tri godine.