Notice

Vijesti

JAVNI POZIVI FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Federalni zavod za zapošljavanje objavio je 18.02.2016. godine sljedeće javne pozive:

-          Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju za prvo zapošljavanje i samozapošljavanje u skladu sa Uredbom o poticaju zapošljavanja (Službene novine FBiH 95/15, od 11.12.2015.)

-          Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2016.

-          Javni poziv za učešće u Programu pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje 2016 – Obukom do posla

Sve informacije o javnim pozivima  mogu se naći na stranici www.fzzz.ba