Notice

Vijesti

NAJAVA 30. (TRIDESETE) REDOVNE SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK

Sjednica će se održati u ČETVRTAK 28.04.2016. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u 10:30 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D  N  E  V  N  I     R  E  D

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta Općine Novi Travnik za period I-III 2016.godine (Izvještaj u prilogu);
 2. Prijedlog Budžetskog kalendara za izradu i donošenje budžeta za 2017.godinu i Dokumenta okvirnog trogodišenjeg budžeta za 2017.-2019. godinu.
 3. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta J.U. Edukacijsko-rehabilitacijski Centar „Duga“ Novi Travnik;
 4. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta Belegić Eldini iz Novog Travnika;
 5. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog odbora JU Dječiji vrtić Novi Travnik;
 6. Izvještaj o radu za 2015 i plan rada za 2016. godinu JU Dom zdravlja Novi Travnik
  1. Prijedlog Odluke o prihvatanju izvještaja JU Dom zdravlja Novi Travnik za 2015. godinu
  2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada JU Dom zdravlja Novi Travnik za 2016. godinu
 7. Izvještaj o radu za 2015 i plan rada za 2016. godinu JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar „Duga
  1. Prijedlog Odluke o prihvatanju izvještaja JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar „Duga“  Novi Travnik za 2015. godinu
  2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar  „Duga“ Novi Travnik za 2016. godinu;
 8. Izvještaj o radu za 2015 i plan rada za 2016. godinu JU Centar za socijalni rad Novi Travnik
  1. Prijedlog Odluke o prihvatanju izvještaja JU Centar za socijalni rad Novi Travnik za 2015. godinu
  2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na program rada za 2016. godinu  JU Centar za socijalni rad Novi Travnik
 9. Izvještaj o radu za 2015 i plan rada za 2016. godinu JU „Dječiji vrtić“ Novi Travnik
  1. Prijedlog Odluke o prihvatanju izvještaja JU „Dječiji vrtić“ Novi Travnik za 2015. godinu
  2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na program rada za 2016. godinu JU„Dječiji vrtić“ Novi Travnik

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI

OPĆINSKOG VIJEĆA

Slavko Marin