Notice

Vijesti

Saopćenje za javnost vezano za uklanjanje bespravno izgrađenih ćumurana

U cilju potpunog i objektivnog informiranja javnosti , koji se odnosi na uklanjanje bespravno izgrađenih čumurana (žežnica)  izdajemo slijedeće saopćenje. 

Općinski inspektor za  urbanizam, građenje i lokalne puteve vršeći kontrolu  objekata čumurana na prostoru općine Novi Travnik utvrdio je  da su iste izgrađene bespravno odnosno bez odobrenja za građenje izdatog od  nadležnog organa. 

Nakon što je utvrđeno da je riječ o bespravno izgrađenim objektima inspektor je u skladu sa svojim obavezama i nadležnostima  donio rješenje o uklanjanju  bespravno izgrađenih objekata - čumurana  .

Na navedena rješenja vlasnici su izjavili žalbe nadležnom kantonalnom ministarstvu i  iste su od strane  ministarstva odbijene kao neosnovane. 

Shodno odredbi člana 267 stav 2 tačka 4 određeno je da rješenje postaje izvršno dostavom  stranci rješenja kojim se  žalba odbacuje ili odbija.

U konkretnom slučaju  a prema odredbama Zakona o građenju KSB/SBK žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Iz navedenog je u potpunosti jasno da je inspektor za  urbanizam, građenje i lokalne puteve postupio u skladu sa zakonom i dodijeljenim ovlastima. 

Osim suzbijanja bespravne gradnje navedenim postupanjem inspektora očekujemo da će se postići efekti na suzbijanju bespravne sječe šume kao i efekti na zaštiti  životne sredine.

 

Cjelokupno saopćenje možete pogledati ovdje: