Notice

Vijesti

NAJAVA 2. (DRUGE) REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK

Sjednica će se održati u ČETVRTAK 02.02.2017. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u   10.30 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R  E  D

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju budžeta Općine Novi Travnik za 2017.godinu;
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na godišnji plan i program održavanja i rekonstrukcije lokalnih puteva na području općine Novi Travnik za 2017.godinu;
 3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Novi Travnik za 2017 godinu;
 4. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine komunalnih taksi Općine Novi Travnik;
 5. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta Božici Marjanović iz Novog Travnika;
 6. Prijedlog Odluke o pristupanju izrade Plana parcelacije vikend naselja „Pavlovica“;
 7. Prijedlog Odluke o pristupanju izrade Plana parcelacije za naselje „Zapoda“ Opara;
 8. Prijedlog Rješenja o formiranju Komisije za izradu plana korištenja javnih površina
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za statut i propise;
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za budžet finansije i ekonomska pitanja;
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za prigovore, predstavke i prijedloge;
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za društvene djelatnosti;
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova;
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju;
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za poslove mjesnih zajednica;
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Administrativne komisije;
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Etičkog vijeća časti;
 18. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za žalbe;
 19. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina;
 20. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor korisnika donacije;
 21. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu nagrada i priznanja;
 22. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor u regulirane organe.

 PREDSJEDAVAJUĆI

OPĆINSKOG VIJEĆA

Fabo Stanić