Notice

Vijesti

OPASNOST OD POŽARA, priopćenje za javnost

Evidentan je porast broja požara na otvorenom prostoru na teritoriju cijele općine Novi Travnik a kao posljedica paljenja  suhe trave i  niskog raslinja ,što se vrlo često prenosilo i na  okolne šume i šumska zemljišta.

Proljetne požare gotovo po pravilu  prouzrokuju ljudi koji prilikom čišćenja poljoprivrednih zemljišta, paljenja korova, suhog lišća i drugog otpada  ne poduzimaju dovoljne mjere opreza na zaštiti šire okoline.

Pozivam građane općine Novi Travnik  da poduzmu sve neophodne mjere opreza u cilju zaštite ljudi  i materijalnih dobara od požara uz upozorenje da će protiv svih onih koji izazovu  požar biti poduzimane kaznene mjere, sukladno Kaznenom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, odredbama članka 301. i 317.

Također, u slučaju izbijanja požara pozivam građane da odmah pristupite gašenju priručnim sredstvima ukoliko je to moguće i što hitnije obavijestite Službu za civilnu zaštitu, Odjeljenje za protupožarnu zaštitu – profesionalnu vatrogasnu jedinicu na broj telefona: 525-333  ili na specijal 123 kao i  Policijsku stanicu Novi Travnik na telefon broj 122.

 

N A Č E L N I K 

Refik Lendo