Notice

Vijesti

Održan sastanak u sali Općinskog vijeća Općine Novi Travnik u vezi industrijske zone Bratstvo

Dana 25.05.2012.godine u Sali Općinskog vijeća Općine Novi Travnik, sa početkom u 10,00 sati  održan je sastanak na kome su prisustvovali:

  1. Refik Lendo-Načelnik Općine Novi Travnik

  2. Jasmin Hodžić-Sekretar Općine Novi Travnik

  3. Mirjana Blažević-Pomoćnica načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti

  4. Mirsad Ibrić-Pomoćnik načelnika za urbanizam,imovinsko pravne poslove i katastar

  5. Branko Brkan-Pomoćnik načelnika za privredu,razvoj,obnovu i stambeno komunalne poslove

  6. Blagun Lovrinović-Pomoćnik načelnika za finansije i budžet

  7. Jasmin Skopljak-Šef odsjeka za imovinsko pravne poslove 

  8. Adis Ikanović-izvršni direktor u NT Forging doo

  9. Ismeta Ljubunčić-Ljubunčić doo

10. Sulejman Nikšić-direktor Faik doo

11. Šaban Rizvić-BNT Holding

12. Sifet Skopljak –Skopljak doo

13. Nasko Bajramović-direktor JKP Vilenica vodovod doo

14. Tihomir Sučić-v.d.direktora JKP Vilenica čistoća doo

15. Mustafa Zahirović- Policijska stanica Novi Travnik

16. Mehmed Krnjić-vođa sektora za investicije i održavanje u ADK

17. Almir Glamočanin-rukovodilac podružnice Unis energetika doo

18. Atif Rosić-v.d.direktora BNT TMiH

19. Senad Kukić-šef Službe vodovoda i kanalizacije u JKP Vilenica vodovod doo

20. Almedin Hodžić-Pont Novi Travnik

21. Drago Suban –Sportski savez Novi Travnik

22. Hasan Perenda-NK Novi Travnik

 

Za ovaj sastanak utvrđen je slijedeći

DNEVNI RED

1. Analiza zaključaka sa sastanka od 19.04.2012.godine

2. Razno

 

 

Ad 1.

Načelnik općine Novi Travnik otvorio je sastanak,pozdravio prisutne, upoznao ih sa dnevnim redom te naglasio da je cilj današnjeg sastanka da Općina, u okviru svojih mogućnosti i nadležnosti, olakša poslovanje privrednim subjektima koji posluju u krugu BNT, odnosno industrijskoj zoni Bratstvo.S tim u vezi dana 19.04.2012.godine održan je sastanak na kojem su utvrđeni zaključci, te ćemo na današnjem sastanku izvršiti analizu urađenog po zaključcima.

Na današnji sastanak pozvali smo 30 subjekata iz kruga BNT ali na žalost odziv je vrlo loš.

Prvi zaključak odnosio se na obavezu JKP Vilenica vodovod doo koja je bila dužna da u roku od 20 dana sačini prijedlog rješavanja problema vodoopskrbe ted a sačini plan vodovodne mreže (primarni i sekundarni) i isti dostavi vlasnicima, odnosno direktorima firmi, ted a posebno označi  koji dio je problematičan, sačini prijedlog tehničkog rješenja id a evidentira koji potrošači nemaju brojila.Pozivam direktora JKP Vilenica vodovod doo da nas informiše o aktivnostima u vezi sa realizacijom ovog zaključka.

 

Nasko Bajramović-direktor JKP Vilenica vodovod doo

JKP Vilenica vodovod doo je izvršila uviđaj na terenu i obilježili primarnu i sekundarnu mrežu, dogovorili smo neophodne radove i zaključili ugovore sa subjektima koji nisu imali ugovore. Sa TMiH nismo uradili sporazum o preuzimanju vodovoda na upravljanje.Dogovorili smo i sa firmom Faik doo trasu za njihov priključak. Molio bih da nam direktori firmi ukažu na naše obaveze, u smislu određivanja primarnog voda.

Načelnik općine zahvalio se direktoru JKP Vilenica vodovod doo. Drugi zaključak odnosio se na obaveze JKP Vilenica čistoća doo te je načelnik pozvao v.d.direktora Tomu Sučića da obrazloži aktivnosti oko realizacije ovog zaključka.

 

Tihomir Sučićć v.d.direktora JKP Vilenica čistoća doo

Sklopili smo 3 nova ugovora o odvozu smeća, a šemu za postavljanje kontejnera treba da urade same firme.Takođe smo uradili i čišćenje kruga.U toku su pregovori za sklapanje noovih ugovora sa firmama koje su iskazale interes za zaključenje ugovora. Ja bih ukazao na problem paljenja smeća u kontejnerima, te mislim da se ono peali da bi se izbjegla obaveza plaćanja odvoza smeća.

 

Po trećem zaključku izvjestilac je bio Blagun Lovrinović-pomoćnik načelnika za finansije i budžet Općine Novi Travnik te je istakao:

Održali smo sastanak i konstatovali da stanja nisu usaglašena. Dogovorili smo da će TMiH ( Vanja Vujinović) i Općina Novi Travnik (Branko Brkan) izvršiti usaglašavanje stanja  te će na temelju tako usaglašenog stanja TMiH dati prijedlog za izmirenje duga.Ovo je generalni princip koji bi trebale poštovati sve firme, dakle da nakon usaglašavanja daju prijedlog izmirenja komunalnih naknada koje duguju prema općini.

Šaban Rizvić: Smatram da općinske službe rade suprotno onome što je propisano odlukama. Nama park obuhvate u obračun naknade a u odluci stoji neto površina građevinskog objekta je osnov za obračun.Druga stvar je problem oko dostavljanja računa nama za prostor koji je u vlasništvu Merkez oil. To treba hitno definisati kako bi se izbjegle ovakve situacije.

 

Četvrti zakjlučak odnosio se na preuzimanje saobraćajnica u krugu BNT i o tome je informisao Mirsad Ibrić ispred Službe za urbanizam, imovinsko pravne poslove i katastar, te je naglasio da je Općina uradila grafički prijedlog.Potrebno je ovaj prijedlog usaglasiti sa svim privrednicima kako bi se moglo pristupiti realizaciji.Po našim procjenama riječ je o oko 28 000 m 2 puteva.

Načelnik : Mi na ovaj način želimo pomoći privrednicima, te bez naknade preuzeti put koji bi mi kasnije čistili i održavali i obezbjedili kvalitatnu putnu komunikaciju za sve firme u krugu BNT.

 

Peti zaključak odnosio se na obavezu Službe za privredu, razvoj, obnovu i stambeno komunalne poslove da u koordinaciji sa privrednim društvima iz kruga BNT izvrši analizu sadašnjeg stanja rasvjete u krugu, te da sačini prijedlog rješenja rasvjete oko glavne saobraćajnice u krugu BNT. Brkan Branko pomoćnik načelnika za privredu, razvoj, obnovu i stambeno komunalne poslove rekao je da je služba izvršila uvid u stanje rasvjete te  da je konstatovano da postoji znatan broj stubova. Naš prijedlog je da se ides a nadzemnim vodom struje. Potrebno je obezbjediti i napajanje strujom a cijeli ovaj posao vezan je za prethodni zaključak, odnosno za preuzimanje saobraćajnice u krugu BNT.

 

U vezi sa šestim zaključkom  Sekretar općine upoznao je prisutne da je dat nalog komunalnom inspektoru da bude na raspolaganju privrednicima iz kruga BNT i pomogne u rješavanju njihovih problema, te će s tim u vezi u narednom periodu komunalni inspektor izvršiti obilazak i razgovarati o problemima privrednika koje bi on mogao u okviru svoje nadležnosti kvalitetno rješavati.Još jednom je skrenuta pažnja privrednicima da se maksimalno angažuju oko osiguranja i obezbjeđenja svoje imovine.

Predstavnik Policijske stanice Novi Travnik Mustafa Zahirović istakao je da je smanjen broj krađa u krugu BNT, u posljednje vrijeme imali smo 8 prijava od čega je 5 riješeno.Svi predmeti su proslijeđeni u nadležno tužilaštvo.

 

Ad 2.

Načelnik: Mi smo raspravljali o problemima na koje ukazuje g-din Šaban Rizvić i te probleme rješavat ćemo slijedeće sedmice. Ja vas sada pozivam da nam ukažete šta je to što Općina treba da uradi a što bi olakšalo rad i poslovanje privrednih društava u krugu BNT.

Šaban Rizvić:Mi smo iskazali nezadovoljstvo jer je cijepanje urađeno bez naše saglasnosti.Još 2005.godine odvojene su saobraćajnice od drugih parcela i tada je napravljena šema puteva. Putevi treba da se završe kako je tada određeno..Treba obezbjediti pristup svim objektima.Glavna saobraćajnica je planirana sa pojasom od 1 metra oko nje i mislim da niko od nas neće osporavati preuzimanje saobraćajnica.Problem je što pojedini objekti nemaju prilaznog puta i to treba riješiti.Ja mislim da treba prihvatiti prijedlog da se preuzmu saobraćajnice i da to ne treba osporavati.

Načelnik:Što se tiče komunalnih naknada i velikih površina za obračun, to pitanje treba pokušati riješiti u samom postupku izdavanja rješenja za komunalne naknade.

Šaban Rizvić:Ništa nije urađeno na uređenju magistralnog puta koji prolazi pored BNT, na toj dionici puno je krivina i često se desi šteta na našoj ogradi, dakle ta saobraćajnica je neuređena i mi imoramo izvršiti pritisak na JP Ceste FBiH da uradi ovaj dio puta.

Takođe je problem zaustavljanja pored magistralnog puta, na tom dijelu stalno su Romi što predstavlja problem sa aspekta sigurnosti jer mogu stradati djeca.Mislim da to moramo hitno riješiti.

Načelnik:danas su sa nama i Drago Suban predsjednik sportskog saveza i Hasan Perenda ispred nogometnog kluba i želimo razgovarati o pomoći sportu Novog Travnika, to je pomoć djeci novog Travnika, privrednici mogu i treba da pomognu.

Mehmed Krnjić u ime ADK istakao je problem tehnološke vode,i postavio pitanje zašto se tehnološka voda ne zahvata iz rijeke kao što je bilo nekada.

Načelnik: Kakav je problem tehnološke vode?

Almir Glamočanin iz UNIS Eneregetike je rekao da je riječ o primitivnoj brani odakle Unis Energetika uzima tehnološku vodu, mi smo osposobili tu branu i koristi se samo za toplanu.Izgradnja takve brane ne predstavlja veliku investiciju is vi bi to mogli napraviti.

Senad Kukić:Što se tiče vodovodne mreže, nema kvarova na glavnoj mreži, problem je u sekundarnoj mreži.U BNT postoji fekalni i oborinski kolektor za koji ne znamo kome pripada što može biti problem u slučaju eventualnog kvara.

Na kraju se prisutnima obratio Hasan Perenda i istakao:

Imali smo dva nogometna kluba i od njih smo formirali jedan.Deset godine radimo u teškim uslovima i opstajemo zahvaljujući upornosti i radu uprave.Takmičimo se u kantonalnoj ligi jer nemamo uslovan stadion za viši rang takmičenja.Trenutno radimo na sanaciji stadiona, uradili smo travnjak a u slijedećoj fazi uradit ćemo ogradu  i dio tribine.

Drago Suban u ime Sportskog saveza upoznao je prisutne da je Sportski savez formiran prije deset godina id a je tada imao 6 članova a danas ima 22 člana. U odnosu na sredstva kojima raspolažemo postižemo ekstra dobre rezultate.Molim vas da pomognete sport u Novom Travniku.

 

Nakon provedene rasprave Načelnik općine je predložio a prisutni prihvatili slijedeće zaključke:

1.Općina novi Travnik će iz Budžeta za 2012.godinu izdvojiti 20.000 KM a privrednici 20.000-30.000 KM za radove na stadionu nogometnog kluba. Za realizaciju ovog zaključka zaduženi su Branko Brkan i Šaban Rizvić.

2. U roku od 30 dana JKP Vilenica vodovod i potrošači vode sagledat će mogućnost zahvatanja tehnološke vode iz rijeke i radit će na postavljanju vodomjera za sve potrošače;

3. U narednih 30 dana potrebno je da policija u saradnji sa komunalnim  inspektorom i nadležnim kantonalnim inspekcijama riješi pitanje bespravnog zauzimanja cestovnog pojasa pored magistralnog puta, te da Služba za privredu,razvoj, obnovu i stambeno komunalne poslove izvrši privremeno ograđivanje koje će onemogućiti zaustavljanje i parkiranje na tom dijelu putnog pojasa;

4. U narednih 30 dana Načelnik Općine Novi Travnik i direktor BNT Holdinga održat će sastanak sa predstavnicima JP Ceste FBiH radi uređenja dijela magistralnog puta koji prolazi pored BNT;

5. Zadužuje se Služba za privredu, razvoj, obnovu i stambeno komunalne poslove da nakon preuzimanja saobraćajnice uradi predračun za sanaciju puta i rasvjete koji bi se sanirali sufinansranjem privrednika i općine u omjeru 50:50%.  

6. Zadužuje se Služba za urbanizam imovinsko pravne poslove i katastar da u narednih 30 dana završi procedure potrebne za preuzimanje saobraćajnica u krugu BNT;

7. Zadužuje se svi privredni subjekti da u roku od 30 dana dostave pismene prijedloge izmirenja komunalne naknade

8. Zadužuje se JKP Vilenica čistoća da u narednih 30 dana definiše način plaćanja i odvoza smeća a da u svim slučajevima paljenja kontejnera o tome obavijesti komunalnog inspektora;

Nakon usvojenih zaključaka prisutni su obaviješteni da će o terminu i mjestu održavanja slijedećeg sastanka biti naknadno upoznati.

Sastanak je završen u 11,45 sati.