Vijesti

Obavještenje

Published on Friday, 13 October 2017 10:58

Obavještavamo  organizacije civilnog društva (kao što su sportski klubovi, boračka udruženja, udruženja koja se bave pitanjima mladih, kulture, obrazovanja, zdravlja djece i odraslih i dr.) da će  samo na temelju predloženih projekata, u skladu sa LOD metodologijom,  moći koristiti sredstva iz Proračuna Općine  Novi Travnik za provođenje svojih aktivnosti.

U 2018. godini bit će raspisan javni poziv, koji će na transparentan način omogućiti svim registriranim nevladinim udruženjima  pristup sredstvima Proračuna 2018.godine.

Sa ovom praksom počelo se u 2017. godini  kada je  putem javnog poziva  Općina Novi Travnik ( u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća o usvajanju LOD metodologije za finansiranje projektnih aktivnosti organizacija civilnog društva na području Općine Novi Travnik)  pozvala organizacije civilnog društva  da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Novi Travnik, iz  oblasti obrazovanja, kulture, sporta,projekti mladih i zaštita okoline .

Nakon okončane  procedure ( prijem zahtjeva, ocjena projekata i dr.) donijeta je odluka o raspodjeli  sredstava  organizacijama čiji su projekti odabrani.

Kako je cilj Općine da pruži jasne procedure za transparentnu dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva, uz osiguranje jačanja međusobnog povjerenja i ostvarivanje razvojnih ciljeva lokalne zajednice, sa provođenjem LOD metodologije nastavit će se i u 2018. godini.

Dokumente vezane za LOD metodologiju za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva možete pogledati ovdje.