Notice

Vijesti

„Živa biblioteka“ u borbi protiv stereotipa, predsrasuda i diskriminacije

 Fotogaleriju možete pogledati klikom na sliku iznad

U okviru projekta PRO-Budućnost  Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira Catholic Relief Services (CRS) u saradnji sa Caritasom BiH, Forumom građana Tuzle, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka, Međureligijskim vijećem u BiH, Nansen Dijalog centrom iz Mostara i Kultom iz Sarajeva, danas je (17.04.2018.) u zgradi Centra za socijalni rad Novi Travnik održan projekt „Živa biblioteka“.

Implementaciji projekta prisustvovalo je preko pedeset učenika novotravničkih srednjih škola, nastavnika, profesora, predstavnika nevladinog sektora i Općine Novi Travnik. 

Metodologija „Žive biblioteke" je specifična, u šta su se mogli uvjerit svi današnji sudionici projekta. 

Naime,knjige su živi ljudi, pažljivo odabrani iz društvenih grupa prema kojima često vladaju predrasude i negativni stereotipi i koji su vrlo črsto stigmatizirani ili su žrtve raznih vrsta diskriminacija. 

„Živa biblioteka“ postavljena je tako da  „čitaoci“ dolaze da pozajme „knjigu" na određeno vreme a „knjiga“ u direktnoj komunikaciji čitateljima prenosi svoja životna iskustva te na taj način doprinosi borbi protiv stereotipa, predsrasuda i diskriminacije. 

„Žive knjige“  koje su se danas mogle „pročitati“ u Novom Travniku bile su jedna slijepa osoba i žrtva porodičnog nasilja, sestra poginulog borca, vjerski službenik i mirovni aktivista, bivši ovisnik, strankinja u BiH i civilna žrtva rata.