opcina.novi.travnik@tel.net.ba +387 (0)30 795 600

  

emirletic

Pomoćnik načelnika pri Službi za komunalne djelatnosti, obnovu i stambene poslove

Emir Letić

Rođen 23.02.1964. godine u Travniku. Osnovnu školu i Gimnaziju, završio u Novom Travniku. Na Mašinskom fakultetu u Sarajevu diplomirao mašinstvo i stekao zvanje diplomiranog inžinjera mašinstva. Prvi radni odnos zasnovao 1992.godine u BNT Kovačnici. Od 1996. godine zaposlen u općini Novi Travnik , gdje je vodio Službu za finansije, privredu, imovinsko - pravne poslove i robne rezerve. Počev od 1998. godine vodio službu za obnovu, a od 2018.godine pomoćnik načelnika pri Službi za komunalne djelatnosti, obnovu i stambene poslove.

Telefon: 030 795 605    Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Služba za komunalne djelatnosti, obnovu i stambene poslove:

 • provodi zakone, odluke i druge propise, te opće i pojedinačne akte iz oblasti komunalnih djelatnosti, obnove i stambenih poslova,
 • provodi sve projekte u oblasti komunalne infrastrukture,
 • prati stanje komunalne infrastrukture i predlaže mjere za poboljšanje stanja,
 • sarađuje sa javnim komunalnim preduzećima i drugim pravnim licima u obavljanju poslova iz oblasti komunalnih djelatnosti,
 • vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu službenih evidencija,
 • sačinjava informacije, godišnje planove rada o izvršavanju poslova, analizu izvršenja poslova i izvještaj o radu
 • priprema propise u vezi s utvrđivanjem stambene politike, uključujući donošenje propisa koji se odnose na uređenje i izgradnju stambenih objekata,
 • vodi prvostepeni upravni postupak u stambenoj oblasti, prati i analizira stanje te pokreće inicijativu za rješavanje problema u toj oblasti
 • informira Općinsko vijeće i načelnika Općine o stanju u stambenoj oblasti
 • sudjeluje u utvrđivanju programa obavljanja usluga i utvrđivanju strukture finansiranja zajedničke komunalne potrošnje, te prati stanje u oblasti individualne komunalne potrošnje,
 • vrši uspostavu komunalnog reda i koordinira poslove iz komunalne oblasti
 • obavlja stručni nadzor u komunalnoj oblasti,
 • donosi rješenja o komunalnoj naknadi za stambene prostore (kuće i stanovi) i garaže;
 • stara se o zaštiti životne sredine,
 • vrši upravne i druge stručne poslove, prikupljanje i obradu podataka o izbjeglicama i raseljenim osobama, stvara uslove za povratak izbjeglih i raseljenjih lica, obavlja poslove u vezi sa obnovom porušenih objekata,
 • koordinira i organizira aktivnosti na evidentiranju, procjeni i utvrđivanju šteta prouzrokovanih ratnim razaranjima,
 • izrađuje godišnje planove rada o izvršavanju poslova, analize izvršenja poslova i izvještaje o radu,
 • druge poslove koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost općinskog organa uprave, a po svojoj vrsti, srodnosti i međusobnoj funkcionalnoj povezanosti spadaju u poslove koje obavlja ova Služba.

Preuzimanja

Odluka o komunalnom redu
Dopuna Odluke o komunalnom redu
Odluka o komunalnoj naknadi
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 1
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 2
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 3
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 4
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 5

Obavijesti i zanimljivosti

Pogledajte sve novosti

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17