Notice

Vijesti

OBAVJEŠTENJE

Stručno predavanje  za poljoprivrednike – proizvođače maline

Općina Novi Travnik u suradnji sa Savezom poljoprivrednih udruženja Novi Travnik „SPU NT“ organizuje stručna predavanja na temu „Aktuelni momenti u proizvodnji, zaštiti i plasmanu maline“ koja će se održati u četvrtak 26.04.2018. godine na lokacijama:

  • Osnovna škola „Edhem Mulabdić“ Opara u 17 sati
  • Sala Vatrogasnog doma u Novom Travniku u 19 sati

Cilj organizovanja predavanja je da se proizvođačima pruže savjeti iz oblasti standarda proizvodnje maline sa posebnim osvrtom na zaštitu maline i zaštitu životne sredine.