Notice

Vijesti

U sklopu programa postinvesticione podrške posjećene kompanije ADK d.o.o. i Glasstex Bosnia d.o.o.

U sklopu Programa postinvesticione podrške 18. Jula 2018. godine su predstavnici Općine Novi Travnik, Agencije za unapređenje stranih investicija FIPA, Ministarstva privrede SBK i Međunarodne finansijske korporacije (IFC), posjetili Tvornice ADK d.o.o. i Glasstex Bosnia d.o.o. Novi Travnik.

Tokom odvojenih sastanaka razgovarano je o načinima na koje se može unaprijediti poslovno okruženje i jačati konkurentnost općine, te na koji način općinska administracija zajedno sa Agencijom za unapređenje stranih investicija FIPA i kantonalnih ministarstava može da pomogne i podrži razvojne aktivnosti ovih privrednih subjekata.

Naime, pristupanjem projektu LIFE Općina Novi Travnik se priključila i postala aktivni član Saradničke mreže, mreže institucija na svim nivoima vlasti uspostavljene s ciljem pružanja podrške investitorima u prevazilaženju administrativnih barijera u realizaciji njihovih preduzetničkih ideja.

Podrška preduzetnicima nakon inicijalnog ulaganja je ključna komponenta unapređenja investicija i jedan od načina kapitalizacije nastojanja svih nivoa vlasti da privuku nove, a postojeće investicije učine održivim. Program postinvesticione podrške ima za cilj produbiti komunikaciju između investitora i nadležnih općinskih službi radi ostvarivanja rasta i razvoja ovih kompanija. Stoga je od ključnog značaja da svi nivoi vlasti, a posebno lokalna zajednica podrže dolazak investitora i realizaciju investicija, jer samo uspješne investicije mogu da podignu nivo zaposlenosti, a time i ukupan privredni potencijal te lokalne zajednice.

Članica Grupacije Svjetske banke IFC u saradnji sa Britanskom ambasadom, u okviru Projekta privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou (LIFE), pruža tehničku podršku Općini Novi Travnik u provođenju Programa postinvesticione podrške.