Notice

Vijesti

Obilježena „Dječja nedjelja/tjedan“

Prva sedmica u oktobru se obilježava kao „ Dječja nedjelja“. Kao i svake godine, uz podršku Ministarstva zdravstva i socijalne politike SBK/KSB i Općine Novi Travnik  JU Centar za socijalni rad Novi Travnik je obilježio ovu sedmicu posjetom malodobnim štićenicima zbrinutim u ustanove socijalne zaštite.

Ovogodišnje obilježavanje „ Dječje nedjelje“ je  imalo za cilj pružiti priliku djeci da kroz svoje kreativno stvaralaštvo iskažu šta za njih predstavljaju dječja prava i koliko se ona poštuju u lokalnoj zajednici.

Na poziv Centra odazvale su se novotravničke osnovne škole  i  kroz aktivni rad  

na temu „ Ovo je moja nedjelja“ dostavile najuspješnija ostvarenja.

Ceremonija dodjele nagrada je upriličena 15.10.2012. god u prostorijama Centra za socijalni rad u Novom Travniku, prilikom čega su dodijeljene pismene pohvale i prigodni darovi autorima najboljih radova iz pet prijavljenih škola.

Neovisna općinska komisija iz svih dostavljenih radova izvršila je odabir 3 najbolja literarna i likovna rada.

Autorima  radova  uručene su pismene pohvale i vrijedni darovi.

Nagrade za najbolja tri literarna rada na području općine Novi Travnik uručene su:

  1. Lejla Smajić VIII- 2, O.Š. „ Safvet-beg Bašagić“ (ovdje možete pogledati rad)
  2. Đenita Imamović VIII-c, O.Š. „ Edhem Mulabdić“
  3. Rabija Krnjić VII-3,  O.Š „ Savfet-beg Bašagić“

Nagrade za najbolja 3 likovna rada uručene su:

  1. Šeherzada Omeragić VII-1, O.Š: „ Safvet beg Bašagić“
  2. Karla Žličarić VI-c, O.Š: „ Novi Travnik“
  3. Danijel Slišković VII-a, O.Š. „ fra Marijan Šunjić“

Pored navedenih aktivnosti tokom obilježavanja „ Dječje nedjelje“, akcent je stavljen i na promociju dječjih prava zagarantovanih Konvencijom, uz tendenciju da će slijedeće godine ova Nedjelja doživjeti još kvalitetniji program i masovniji karakter.

JU Centar za socijalni rad „ Novi Travnik“  poziva sve ustanove i pravne subjekte koji se u svom svakodnevnom radu bave pitanjima djece da na prigodan način obilježe i 20. novembar,/ studeni  MEĐUNARODNI DAN DJEČIJIH PRAVA koji se u cijelom svijetu obilježava još od 1989. god. 

Fotogaleriju možete pogledati ovdje.