Notice

Vijesti

Poziv za nove članove odbora Omladinske banke Novi Travnik - 2012. godina

Par riječi o programu Omladinske banke!

Program Omladinske banke stvara mogućnosti za omladinske grupe da, u skladu sa prioritetima i potrebama u općini, rade na konkretnim projektima (kulturnim, sportskim i drugim aktivnostima), učestvuju kao aktivni građani u svojim zajednicama, a članovi odbora imaju mogućnost da stiču znanja i razvijaju vještine profesionalnog upravljanja i vođenja programa malih grantova koji direktno podržavaju mlade u ruralnim sredinama.

Program je pokrenut 2008. godine i do marta 2012. godine, uz podršku donatora i partnerskih općina pokrenute su omladinske banke Bosanski Petrovac, Brod, Bugojno, Doboj-Jug, Gornji Vakuf-Uskoplje, Pelagićevo, Petrovo, Prozor-Rama, Kakanj, Konjic, Kotor Varoš, Kozarska Dubica, Lopare, Modriča, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Novi Travnik, Srbac, Šekovići, Šipovo, Tešanj, Usora, Vukosavlje, Zavidovići, Zvornik, Žepče i Živinice.

Ko upravlja Omladinskom bankom Novi Travnik?

Omladinskom bankom uz podršku Fondacije Mozaik i Općine Novi Travnik upravlja deset članova odbora, mladi od 15 do 30 godina koji žive na teritoriji općine Novi Travnik i izabrani su na javnom pozivu, a imaju ulogu na osnovu definisanih prioriteta i potreba mladih, da upravljaju programom Omladinske banke Novi Travnik koji uključuje i odlučivanje o finansiranju i podršci projektima neformalnih grupa mladih.

 

Fond Omladinske banke Novi Travnik za projekte neformalnih grupa mladih!

U 2012. godini Omladinska banka Novi Travnik je odobrila 11 projekata neformalnih grupa mladih ukupne vrijednosti 41.461,84 KM, od kojih je iznos od 21.657,94 KM obezbijeđen od strane grupa, a iznos od 19.803,90 KM iz fonda Omladinske banke koji obezbijeđuju Fondacija Mozaik od USAID-a i Općina Novi Travnik.

Poziv za izbor novih članova odbora Omladinske banke Novi Travnik je otvoren od 15.11. do 30.11. 2012. godine. Da li si ti osoba:

·         Koja ima od 15 do 30 godina i želi da bude aktivan član/ica odbora Omladinske banke Novi Travnik.

·         Koja će volonterski doprinositi radu Omladinske banke najmanje godinu dana od februara 2013. godine.

·     Koja je do sada nešto uradio/la za mlade u svojoj školi i općini ili aktivno učestvovao/la u nekoj akciji mladih.

·         Koja zna šta su potrebe mladih u općini i spremna da preuzme odgovornost za odluke koje donosi.


Ako se prijaviš i prođeš selekciju evo šta te čeka sa drugim članovima odbora Omladinske banke Novi Travnik:

·         Info sastanci, treninzi i saradnja sa predstavnicima Općine Novi Travnik i Fondacije Mozaik.

·         Promovisanje programa i edukacija mladih o mobilizaciji lokalnih resursa u tvojoj općini.

·         Otvaranje konkursa Omladinske banke Novi Travnik za projekte neformalih grupa mladih u općini.

·         Prijem prijava, čitanje prijava i odabir prijava projekata za intervuje (preliminarna selekcija).

·     Intervjui sa mladima o prijavama i donošenje odluka sa drugim članovima odbora koji će projekti mladih dobiti bespovratna novčana sredstva Omladinske banke.

·         Obavještavanje nosioca odbijenih i prihvaćenih prijedloga projekata.

·         Potpisivanje ugovora i dodjela sredstava za odobrene projekte.

·         Nadgledanje realizacije projekata, evaluacija i izvještavanje.

·         Saradnja sa članovima odbora drugih Omladinskih banaka.

 

Ako još uvijek misliš da možeš uraditi nešto za sebe i druge mlade u tvojoj općini, a želiš biti član/ica odbora Omladinske banke Novi Travnik, možeš ispuniti prijavu koja se nalazi na www.omladinskabanka.ba i www.ont.gov.ba.  

Dostavljanje ispunjene prijave na novitravnik@omladinskabanka.ba je najkasnije do 30. 11. 2012. godine!


Poziv i prijavu možete preuzeti na niže navedenim vezama: