Notice

Vijesti

NAJAVA 13. (TRINAESTE) REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK

Sjednica će se održati u ČETVRTAK 22.11.2018. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u 10.00 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I     R E D

  1. Prijedlog Zaključka o privremenoj dodjeli kancelarijskog prostora Međureligijskom vijeću BiH – Odboru za međureligijsku saradnju Novi Travnik;
  2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Trezora Općine Novi Travnik za razdoblje 01.01.– 30.09.2018. godine (Izvještaj o izvršenju Budžeta za razdoblje I – IX 2018. godine u prilogu);
  3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Novi Travnik za 2018.godinu;
  4. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju nacrta Budžeta Općine Novi Travnik za 2019.godinu i upućivanju na javnu raspravu;
  5. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Savjeta za sigurnost saobraćaja Općine Novi Travnik za mandatni period 2016.-2018.godina;
  6. Prijedlog Odluke o imenovanju Savjeta za sigurnost saobraćaja Općine Novi Travnik;
  7. Informacija o realizovanim projektima kapitalnih ulaganja.

PREDSJEDAVAJUĆI

OPĆINSKOG VIJEĆA

Fabo Stanić