Notice

Vijesti

Ceremonija promocije rezultata programa Omladinske banke Novi Travnik - 2012. godina

Dana 11. decembra 2012. godine (utorak) sa početkom u 12:00 sati u prostorijama sale Vijeća općine Novi Travnik je održana ceremonija promocije rezultata programa Omladinske banke Novi Travnik na kojoj su učestvovali predstavnici Omladinske banke, članovi grupa čiji su projekti realizovani i predstavnici organizacija i preduzeća koji su dodatno podržali projekte mladih.

Omladinska banka Novi Travnik u 2012. godini je podržala 10 projekata mladih u općini Novi Travnik. Ovi projekti su realizovani u periodu od juna do novembra mjeseca na teritoriji općine Novi Travnik. 

Ukupna vrijednost realizovanih projekata iznosi 37.947,19 KM, od čega iz fonda Omladinske banke Novi Travnik je obezbijeđeno 17.793,92 KM koji su zajednički obezbjedili Općina Novi Travnik (11.800,77 KM) i Fondacija Mozaik (5.993,15 KM) od donatora USAID, a neformalne grupe mladih su obezbijedile ukupno 20.153,27 KM kroz mobilizaciju lokalnih resursa od 6 institucija, 6 organizacija, 10 preduzeća i 53 građana.

U realizaciji ovih projekata je učestvovao ukupno 85 volontera koji su doprinijeli sa 2024 volonterskih sati, a ukupan broj korisnika ovih projekata je oko 1355.

 

Program "Omladinske banke BiH" ima za cilj da poveća učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka, te pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima neformalnih grupa mladih.

Omladinskim bankama upravljaju odbori sastavljeni od deset članova u dobi od 15 do 30 godina, izabranih na javnom pozivu i edukovanih da vode program malih grantova koji direktno podržavaju jačanje povjerenja i saradnju mladih te njihove projekte većinom u ruralnim oblastima.

Od 2008. do 2011. godine, mladi u 17 opština i općina su realizovali 416 projekata čija je ukupna vrijednost 1.609.308 KM. Sredstva za realizaciju projekata obezbijedili su Fondacija Mozaik iz sredstava donatora, partnerske opštine i općine, te lokalna zajednica kroz mobilizaciju lokalnih resursa. Svi projekti su realizovani zahvaljujući radu 5.962 volontera  koji su uložili 102.132 volonterskih kako bi doprinijeli poboljšanju društvenog i ekonomskog života u svojim zajednicama. Čak 216.939 osoba imalo je koristi od realizacije ovih projekata. 

Nakon ostvarenih uspješnih rezultata, Mozaik će u periodu 2012-2015. godine nastaviti razvijati u 32 opštine program Omladinske banke u Bosni i Hercegovini uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj. Očekujemo da će u okviru trogodišnjeg programa biti podržano između 600 i 800 projekata mladih ukupne vrijednosti oko 2.500.000 KM, a ta sredstva će biti obezbijeđena od donatora, partnerskih opština i općina i od lokalnih zajednica kroz mobilizaciju lokalnih resursa.

U 2012. godini program Omladinske banke se realizuje u partnerstvu sa 27 opština i općina (Bosanski Petrovac, Brod, Bugojno, Doboj Jug, Gornji Vakuf-Uskoplje, Kakanj, Konjic, Kotor Varoš, Kozarska Dubica, Lopare, Novi Grad, Novi Travnik, Modriča, Mrkonjić Grad, Pelagićevo, Petrovo, Prozor-Rama, Srbac, Šipovo, Šekovići, Tešanj, Usora, Vukosavlje, Zvornik, Zavidovići, Živinice i Žepče) u Bosni i Hercegovini. U 2013. godini ćemo proširiti program na još pet općina (Bosanska Krupa, Cazin, Goražde, Kladanj i Odžak) u BiH.