Notice

Vijesti

SAOPĆENJE ZA JAVNOST I ODLUKA OPĆINSKOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE NOVI TRAVNIK

Povodom tragične saobraćajne nesreće koja se desila u večernjim satima u centru Novog Travnika, u kojoj su smrtno stradala dva a teže povrijeđena tri pješaka, održana je 08.12.2018. godine u 9:00 sati vanredna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite Novi Travnik.

Općinski štab civilne zaštite Novi Travnik izražava iskreno saučešće porodicama stradalih lica, te je donio odluku o interventnoj finansijskoj pomoći porodicama stradalih i odluku o proglašenju dana žalosti na području općine Novi Travnik. Danima žalosti proglašeni su današnji dan, 08.12.2018.godine, i dan ukopa-dženaze stradalih lica u saobraćajnoj nesreći.


KOMANDANT

Lendo Refik

Na vanrednoj sjednici Općinskog štaba civilne zaštite Općine Novi Travnik, održanoj dana 08.12.2018.godine, Općinski štab civilne zaštite donio je


O D L U K U
o proglašenju dana žalosti na
području općine Novi Travnik


Član 1.

Proglašavaju se dani žalosti na području općine Novi Travnik povodom pogibije dvoje građana općine Novi Travnik, u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 07.12.2018.godine u Novom Travniku.

Član 2.

Dani žalosti obilježit će se 08.12.2018.godine, i na dan dženaze stradalih lica u saobraćajnoj nesreći.

Dani žalosti će se obilježiti spuštanjem zastave na pola koplja na zgradi Općine Novi Travnik i zgradama javnih preduzeća i ustanova kojim je osnivač Općina Novi Travnik.

Član 3.

Na dane žalosti neće se na javnim mjestima održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera i neće se emitirati muzika u ugostiteljskim objektima.

Obavezuju se elektronski mediji sa područja Općine Novi Travnik da svoje programske sadržaje prilagode danima žalosti.


Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KOMANDANT

Lendo Refik