Vijesti

Zaključci sa održanog sastanka na kojem je razmatrana sigurnosna situacija u Novom Travniku

Published on Monday, 17 December 2018 09:33

Na sastanku održanom 14.12.2018.godine u Općini Novi Travnik na čijem dnevnom redu je bila sigurnosna situacija u Novom Travniku a na kojem su prisustvovali Načelnik Općine Novi Travnik, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova SBK, Načelnik Policijske uprave Travnik,Komandir i zamjenik komandira Policijske stanice Novi Travnik,direktorica Centra za socijalni rad Novi Travnik, predstavnik Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK, glavni inspektor u Ministarstvu privrede SBK, članovi Savjeta za sigurnost saobraćaja Općine Novi Travnik i članovi Općinskog štaba civilne zaštite Općine Novi Travnik, utvrđeni su sljedeći

ZAKLJUČCI

 1. Zahtjevamo da nadležne kantonalne institucije iz oblasti zdravstva, u skladu sa Pravilnikom o organizaciji, bližim uslovima prostora, medicinsko-tehničke opreme, stručnog kadra koje trebaju ispunjavati centri za mentalno zdravlje u zajednici kao i edukaciju u oblasti zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, sagledaju mogućnost formiranja Centra za mentalno zdravlje Novi Travnik;
 2. Zahtjevamo da nadležni policijski organi pojačaju mjere prema povratnicima u činjenju prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja na putevima;
 3. Zahtjevamo da nadležna kantonalna inspekcija kontinuirano radi na suzbijanju proizvodnje i stavljanja u promet alkoholnih pića i duhanskih prerađevina koje nemaju certifikat o zdravstvenoj ispravnosti proizvoda;
 4. Zadužuje se Savjet za sigurnost saobraćaja Općine Novi Travnik da u roku od 15 dana uradi analizu stanja vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije na gradskom području Novog Travnik te da predloži mjere za poboljšanje sigurnosti saobraćaja u gradu;
 5. Zadužuje se Savjet za sigurnost saobraćaja Općine Novi Travnik da sa stanovišta struke utvrdi potrebu i mogućnost postavljanja semafora na raskrsnici u naselju Ratanjska i raskrsnici kod Vatrogasnog doma.
 6. Sugerišemo MUP SBK da u saradnji sa općinama SBK ubrza aktivnosti oko realizacije projekta postavljanja video kamera u gradovima SBK;
 7. Pozivaju se građani Novog Travnika da nadležnim policijskim organima prijave svako lice za koje imaju saznanja da u alkoholiziranom stanju upravlja motornim vozilom, te da prijave i sve druge uočene pojave kršenja zakona;
 8. Sugerišemo nadležnim federalnim institucijama da odmah pokrenu procedure za izmjene i dopune zakona koji regulišu smještaj duševno bolesnih osoba u ustanove koje vode brigu o takvim osobama;
 9. Sugerišemo nadležnim kantonalnim institucijama da na nivou kantona formiraju Savjet za sigurnost saobraćaja i pokrenu proceduru izrade Strategije sigurnosti saobraćaja na putevima, te pozivamo sve općine u SBK koje do sada nisu formirale ovo tijelo da to urade u što kraćem roku;
 10. Tražimo od svih nadležnih institucija da ubrzaju proces izgradnje dionice brze ceste Lašva-Nević poluje;
 11. Tražimo da nadležne kantonalne inspekcije SBK u saradnji sa Policijskom stanicom Novi Travnik pojačaju svoje aktivnosti na području općine Novi Travnik;
 12. Sugerišemo Ministarstvu pravosuđa i uprave SBK da pokrene inicijativu izmjena i dopuna zakona s ciljem pooštravanja kaznene politike i učestalijeg izricanja disciplinskih mjera obaveznog liječenja od ovisnosti počiniocima krivičnih djela koji su krivična djela počinili pod uticajem opojnih droga;
 13. Tražimo da Ministarstvo obrazovanja, nauke ,kulture i sporta SBK u nastavne planove uvede izučavanje saobraćajne kulture i sigurnosti saobraćaja za učenike osnovnih škola.
 14. Zahtjevamo da nadležne kantonalne institucije iz oblasti zdravstva, u skladu sa Pravilnikom o organizaciji, bližim uslovima prostora, medicinsko-tehničke opreme, stručnog kadra koje trebaju ispunjavati centri za mentalno zdravlje u zajednici kao i edukaciju u oblasti zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, sagledaju mogućnost formiranja Centra za mentalno zdravlje Novi Travnik;

N A Č E L N I K

Refik Lendo