Vijesti

OBAVJEŠTENJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE 01.2019.

Published on Friday, 18 January 2019 14:11

Podsjećamo poljoprivredne proizvođače da je Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata propisano je da su sva poljoprivredna gazdinstva obavezna da od 01.01. do 31.03. tekuće godine izvrše prijavu promjena na gazdinstvu kod općinske službe koja vodi registar.

1. Svako poljoprivredno gospodarstvo, koje se bavi animalnom i/ili biljnom proizvodnjom dužno je prijaviti nastale promjene, odnosno ažurirati podatke na poljoprivrednom gospodarstvu najkasnije do 31.03.  kao što je propisano Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata („Službene novine FBiH“ br. 42/08). Sva poljoprivredna gospodarstva koja naknadno (nakon ovog datuma) prijave promjene, gube pravo prijave na novčane podrške (poticaje) u 2019. godini.

2. Svi klijenti koji se prvi put upisuju u registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata, a prijavljuju se za novčane podrške u 2019. godini također se trebaju upisati u navedenom rokuod 01.01.do 31.03. ove godine.

Prijave se podnose na šalteru Centra za pružanje usluga građanima Općine, a sve informacije se mogu dobiti na broj telefona 030/795-635.

Napomena:  Prema najnovijem Federalnom pravilniku pravo na novčanu podršku za proizvodnju mlijeka imaju farmeri koji posjeduju najmanje tri muzne krave. Neophodno je da se prilikom ažuriranja i prijave za podršku općinskoj službi predoče pasoši za muzna grla koja su predmet podrške.