Notice

Vijesti

NAJAVA 16. (ŠESNAESTE) REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK

Sjednica će se održati u ČETVRTAK 21.02.2019. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u 10.00 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R  E  D

  1. Prijedlog Odluke o visini mjesečne naknade vijećnicima u Općinskom vijeću i načinu raspodjele novčanih sredstava namjenjenih za rad vijećnika u Općinskom vijeću Novi Travnik;
  2. Prijedlog Odluka o usvajanju Budžeta Trezora Općine Novi Travnik za 2019. godinu po budžetskim korisnicima: Općina Novi Travnik i Centar za socijalni rad Novi Travnik;
  3. Prijedlog Odluke o usvajanju projekata kapitalnih ulaganja za 2019.godinu.
  4. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta Trezora Općine Novi Travnik za 2019. godinu po budžetskim korisnicima: Općina Novi Travnik i Centar za socijalni rad Novi Travnik;
  5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na plan održavanja i rekonstrukcije lokalnih puteva na području općine Novi Travnik za 2019. godinu.
  6. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana parcelacije za naselje Nova Opara – lokalitet „Zapoda“ na području Općine Novi Travnik;
  7. Prijedlog Odluke o provođenju Plana parcelacije za naselje Nova Opara – lokalitet „Zapoda“ na području Općine Novi Travnik;
  8. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana parcelacije za vikend naselje „Pavlovica“ na području Općine Novi Travnik;
  9. Prijedlog Odluke o provođenju Plana parcelacije za vikend naselje „Pavlovica“ na području Općine Novi Travnik;
  10. Informacija o realizovanim projketima kapitalnih ulaganja.

PREDSJEDAVAJUĆI

OPĆINSKOG VIJEĆA

Fabo Stanić