Notice

Vijesti

OBAVIJEST - UPOZORENJE GRAĐANIMA

PROLJEĆE JE VRIJEME ČIŠĆENJA POSJEDA I VRIJEME KADA SE VRŠI UNIŠTAVANJE POLJOPRIVREDNOG OTPADA NAJČEŠĆE  LOŽENJEM VATRE.

U CILJU SPREČAVANJA POJAVE POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU U PROLJETNO- LJETNOJ POŽARNOJ SEZONI POTREBNO JE POSVETITI POSEBNU PAŽNJU NA SLJEDEĆE:

PALJENJE POLJOPRIVREDNOG OTPADA VRŠITI UZ SVE MJERE OPREZA. PALITI U MALIM KOLIČINAMA, NA ČISTOM TERENU I UDALJENOM OD STAMBENIH OBJEKATA I ŠUMSKIH PARCELA, TE  PRIPREMITI SREDSTVA ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA.

 U SLUČAJU POJAVE  POŽARA, POSTUPITI OVAKO:

POKUŠATI UGASITI VATRU SAMOSTALNO KORISTEĆI PRIRUČNA SREDSTVA ( GRANJE, VODA, ZEMLJA, PIJESAK I SL.) NE DOVODEĆI SVOJU SIGURNOST U OPASNOST. UKOLIKO VATRA IZMAKNE KONTROLI POZOVITE VATROGASCE NA BROJ 123 ILI POLICIJU NA BROJ 122 I DAJTE IM OSNOVNE PODATKE O POŽARU.

LOŽENJE VATRE NA UDALJENOSTI MANJOJ OD 150 m OD ŠUME SMATRA SE PREKRŠAJEM, ZAŠTO JE PROPISANA KAZNA ZA POJEDINCA U IZNOSU OD 500 – 3.000 KM.

CIVILNA ZAŠTITA NOVI TRAVNIK