Vijesti

Poziv predstavnicima kućnih savjeta / stanara zgrada

Published on Friday, 15 March 2019 14:59

Općina Novi Travnik poziva predstavnike kućnih savjeta / stanara zgrada na edukaciju iz oblasti mogućnosti poboljšanja energijske efikasnosti u stambenom sektoru. Prezentacija će, između ostalog, sadržavati modele subvencioniranja implementacije mjera energijske efikasnosti iz Akcionog plana za povećanje energijske efikasnosti u stambenom sektoru u SBK/KSB, koji je urađen u saradnji sa konsultantskom kućom ENOVA Sarajevo kroz REELIH projekat (Energetska efikasnost za domaćinstva sa niskim primanjima u objektima kolektivnog stanovanja).

REELIH projekat se u BiH implementira od strane Habitat for Humanity International u saradnji sa kompanijom Enova d.o.o. Sarajevo, uz finansijsku pomoć USAID-a. REELIH je prvi projekat u Bosni i Hercegovini čiji je cilj povećanje energijske efikasnosti u stambenom sektoru uz istovremeno smanjenje potrošnje energenata. Uzevši u obzir složenu ekonomsko-socijalnu situaciju u Bosni i Hercegovini, koja u većoj mjeri ograničava implementaciju adekvatnih mjera energijske efikasnosti, poseban fokus Projekta predstavlja pomoć domaćinstvima sa niskim primanjima u povećanju mjera energijske efikasnosti, a u cilju poboljšanja životnog standarda ove kategorije stanovništva - kroz izgradnju samoodrživog finansijskog modela.

Prezentacija će se održati u sali Općine Novi Travnik dana

22.03.2019. godine (petak) u 10:00 sati.