Notice

Vijesti

Obavijest Federalnog hidrometeorološkog zavoda o mogućim velikim vodama za dane 12.-16.05.2019.

Na temelju meteorološke prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda, platforme Evropskog centra za poplave - EFAS i i drugih dostupnih platformi, obaviještavamo slijedeće:

Krajem ove sedmice (od 12.05., nedelja) prognoziraju sa značajnije padavine na slivu rijeke Save, koje će trajati cijelu narednu sedmicu (12. - 18.05.). Tako, u periodu nedjelja (12.05.) pa do četvrtka (16.05.) očekuju se kumulativne padavine veće od 100 mm (100-150), ponegdje i 200 mm (sliv Une i podsliv Bosne: Usora).

-     Obzirom na trenutno stanje vodostaja na vodotocima u FBiH, mogućnost topljenja snijega i prognoziranih padavina – moguće je izlijevanje rijeka iz korita, kako većih vodotoka tako i njihovih pritoka. Obuhvat područja je cijeli sliv rijeke Save (od Une do Drine), u nastavku teksta će hidrološka prognoza biti prezentovana prema glavnim podslivovima:

Sliv rijeke Une

Prema trenutnoj situaciji najugroženiji sliv. Moguća plavljenja kako glavnog vodotoka tako i pritoka Sane i Unca (sa njihovim pritokama) – generalno, uglavnom srednji i donji dio sliva Une sa pritokama, obzirom na padavine i do 200 mm u periodu 12-16.05., uz topljenje snijega.

Za sliv rijeke Sane postoji i mogućnost izljevanja rijeka sa težim posljedicama.

Početak porasta vodnih valova se očekuje 13.05.(ponedjeljak) a vrh vodnih valova najranije 14.05. (utorak) za rijeku Sanu, odnosno 15.05. za rijeku Unu.

Sliv rijeke Vrbas

Obzirom na obuhvat meteorološke prognoze – cijeli sliv rijeke Save, i za područje sliva rijeke Vrbas u Federaciji BiH postoji mogućnost izljevanja vodotoka.

Prognozirane kumulativne padavine za ovaj sliv (Vrbas sa pritokama) su veće od 100 mm (100-130 mm) za period 12-16.05., početak porasta vodnih valova se očekuje 13.05.(ponedjeljak) a vrh vodnih valova najranije 14.05. (utorak).

Sliv rijeke Bosne

Mada je cijeli sliv rijeke Bosne (glavni vodotok i sve pritoke) ugrožen na moguće poplave, postoje razlike u stepenu opasnosti.

Prvo najugroženiji dijelovi podsliva, a to su lijeve pritoke od Zenice pa nizvodno:

-          Sliv rijeke Usore

Na ovom slivu se očekuju najveće padavine što se tiče sliva Bosne pa je i mogućnost izljevanja Usore najveća. Prognozirane padavine za ovaj sliv, za period 12-16.05., su do 100-150 mm, početak porasta vodnih valova se očekuje 13.05.(ponedjeljak) a vrh vodnih valova najranije 14.05. (utorak).

Za ovaj sliv postoji i mogućnost izljevanja rijeka sa težim posljedicama.

-          Slično je i sa slivom rijeke Lašve, osim što su prognozirane padavine nešto niže.

-          Sliv rijeke Spreče

Mada su, za ovaj dio sliva Bosne (desna pritoka) prognozirane padavine nešto niže, cca 100 mm za period 12-16.05., opasnost na izljevanje Spreče sa pritokama (Jala, Gostilja, Oskova, Turija,..) – nije manja u udnosu na Usoru iz dva razloga: izuzetna osjetljivost sliva na velike vode i, posebno, utjecaj rada akumulacije Modrac. Početak porasta vodnih valova se očekuje 13.05.(ponedjeljak) a vrh vodnog valova najranije 14.05. (utorak), ali, rad akumulacije Modrac to može promjeniti. Ovdje treba napomenuti da vodostaj na VS Karanovac, Spreča već prelazi kotu redovne odbrane od poplava (10.05.).

-          Sliv rijeke Krivaje

Mada, generalno, na desnim pritokama rijeke Bosne su prognozirane padavine nešto niže (100 – 120 mm) u odnosu na lijeve pritoke (180 mm), postoji mogućnost izljevanja i rijeke Krivaje sa pritokama. Prognozirane padavine za ovaj sliv, za period 12-16.05., su do 100 mm, početak porasta vodnih valova se očekuje 13.05.(ponedjeljak) a vrh vodnog valova najranije 14.05. (utorak).

-          Gornji dio sliva rijeke Bosne

sa pritokama, Željeznica, Zujevina, Miljacka, sve lijeve i desne pritoke do Zenice, generalno, prema trenutnoj situaciji, očekuju su najniže padavine u odnosu na preostali dio sliva, 70-100 mm za period 12-16.05., ali naravno, mogućnost izljevanja i ovih vodotoka postoji i ne može se zanemariti.

Sliv rijeke Drine

I na ovom podslivu rijeke Save, mada sa najnižim padavinama (do 60-80 mm – period 12.-16.05.) postoji mogućnost izljevanja, ali obzirom na snažan deterministički utjecaj HE Mratinje na rijeci Plivi – nije moguće preciznije dati hidrološku prognozu.

Situacija će se i dalje pratiti, uz moguće dodatne Obavijesti.

Što se tiče sliva Jadranskog mora, u ovom trenutku nema opasnosti za dio sliva u FBiH.

Napominjem da su za daljnja upozorenja vezano za moguće poplave nadležne Agencije za vode u FBiH.

Vremenska prognoza, prognoza padavina za potrebe Federalnog operativnog plana odbrane od poplava, nalaze se na stranici: www.fop.fhmzbih.gov .ba

Obavijest pripremio:

Nino Rimac

Sektor hidrologije

Odsjek za prognozu i bilans voda

Tel.: 00387 33 276 733.                                  

U Sarajevu 10. 05. 2019 g. u 11 45 sati