Notice

Vijesti

Obavještenje o aktuelnim javnim pozivima viših nivoa vlasti

  1. Javni poziv za kandidiranje Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta F BiH za 2019. godine Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi-Subvencije javnim poduzećima – za uvezivanje radnog staža“, link: https://fmeri.gov.ba/javni-pozivi/subvencije/subvencije-2019-javna-preduze%C4%87a/
  2. Javni poziv za kandidiranje Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta F BiH za 2019. godine Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi-Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za uvezivanje radnog staža“ link: https://fmeri.gov.ba/javni-pozivi/subvencije/subvencije-2019-privatna-preduze%C4%87a/
  3. Javni poziv za kandidiranje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finanaciranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu, link: www.fmeri.gov.ba https://fmeri.gov.ba/javni-pozivi/kreditna-sredstva/kreditna-sredstava-2019/
  4. Javni pozivi Ministarstva privrede SBK od 10.05.2019. web stranica Vlade SBK www.sbk-ksb.gov.ba