Notice

Vijesti

Pogoršana sigurnosna situacija na području općine Novi Travnik

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINA NOVI TRAVNIK

NAČELNIK

Broj:01-49-12/13

Datum: 16.01.2013.

 

-       Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona

         n/r ministra Jozo Lučić

-       Policijski komesar Sulejman Tukar

-       Komandir/zapovjednik PS Novi Travnik Fabo Stanić

  

PREDMET: Pogoršana sigurnosna situacija na području općine Novi Travnik

 

Sigurnosna situacija na području  općine  Novi Travnik nije zadovoljavajuća o čemu svjedoči povećan broj počinjenih kaznenih djela a koja su  kod građana izazvala uznemirenost i nezadovoljstvo.

Građani opravdano očekuju brze i efikasne mjere koje će dovesti  do otkrivanja počinitelja krivičnih djela provala u  privredne objekte , krađu automobila i pljačku stanova.

Sa posebnim pažnjom građani prate razvoj događanja u vezi sa otkrivanjem počinitelja postavljanja eksplozivnih naprava na području grada Novog Travnika, u užoj gradskoj jezgri, čime su životi građana i njihova imovina dovedeni u opasnost.

Tim povodom tražimo da policija sa svim raspoloživim snagama i ovlastima  hitno poduzme mjere kako bi se otkrili počinioci krivičnih djela i zaštitili  životi  i imovina građana.

 

N A Č E L N I K

Refik Lendo