Vijesti

OBAVJEŠTENJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE - januar 2013. godine

Published on Wednesday, 23 January 2013 15:30

Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata propisano je da su sva poljoprivredna gazdinstva obavezna do 31.03. tekuće godine izvrše prijavu promjena na gazdinstvu kod općinske službe koja vodi registar.

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava da do 31.03. tekuće godine izvrše prijavu promjena na gazdinstvu.

Potrebno je prijaviti promjene zemljišnog posjeda, poljoprivrednih kultura, vrste i brojnog stanja stoke. Ove promjene se mogu prijaviti samo jednom u toku godine u gore navedenom periodu.

Druge  promjene koje su se desile na gazdinstvu (promjena nositelja, broja žiro računa, adrese i sl.) mogu se prijaviti u roku od 30 dana od dana promjene.

Prijave se podnose na šalteru Centra za pružanje usluga građanima Općine, a sve informacije se mogu dobiti na broj telefona 795-635 (Arijana Šabanović).