Notice

Vijesti

U očišćena korita rijeka ponovno se baca smeće

Klikom na sliku iznad možete pogledati fotogalriju

Općina Novi Travnik u suradnji sa Sportsko ribolovnim društvom Novi Travnik   u periodu april – maj  organizirala  je čišćenje vodotoka rijeka na relaciji Zagrlje – Nević polje.

Nakon završenog čišćenja uočene su pojave ponovnog bacanja smeća u korito  rijeke Grlonice  zbog čega je reagirao komunalni inspektor te protiv izvršilaca  podnio prekršajne prijave Općinskom sudu Travnik a zbog  odlaganja otpada na lokaciji „ Radojkina voda“, neposredno uz regionalni put R439.

Kako je Odlukom o komunalnom redu   zabranjeno  odlaganje  smeća i  drugih  otpadaka na javne površine, u  potoke i korita rijeke  na području općine Novi Travnik  upozoravaju se građani da će se nastaviti sa  praksom kažnjavanja počinilaca. Obavještavamo građane da je istom odlukom propisana i novčana kazna, koja se kreće u rasponu od 500 KM do  1500 KM. 

Fotogaleriju možete pogledati ovdje.