Notice

Vijesti

Učenici generacije školske 2018./2019. godine

 

Učenici generacije u školskoj 2018/2019 su:

 1. Azra Duzan – OŠ „Mehmedalija  Mak Dizdar“ Vodovod
 2. Lamija Krnjić – OŠ „ Safvet beg Bašagić“
 3. Amina Memić
 4. Amna Subašić
 5. Belmin Čorbeg,  Mješovita srednja škola Novi Travnik
 6. Harisa Habibić
 7. Amina Zahirović
 8. Jasmina Hatarić
 9. Ena Anić , OGŠ Jakova Gotovca
 10. Katarina Bavrka, Srednja škola  Novi Travnik
 11. Veronika Djak
 12. Mirna Sajević
 13. Sara Martinović
 14. Alen Milenković
 15. Irna Zahirović, OŠ „ Musa Ćazim Ćatić
 16. Belmina  Skopljak,  OŠ „ Edhem Mulabdić „ Opara
 17. Haira Tolja
 18. Amra Delić
 19. Ilhana Turić
 20. Aldin Lendo
 21. Elizabeta Totić, OŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik
 22. Stipo Tubanović
 23. Ana Piliškić
 24. Nikolina Medić